Skip to main content

^YJF. XXXVI. 1871 [íîliifl. •;■— ttf CINHADWE ÜERÎCANAÎDD Bod yr enaid la.et> wy"bocLaet;h n.i<i yw <i=d«i. C YNWYSÍAD. ESBONIADOL. T eefhwi w-edi «h hagoryd,............................. î CREFYDDOL. Y Beìbl ac-anffyddiaethyr oes,-------.-----..... 5 Sylwedd Pregeth,...........................•• 6 Gwnewch yo fawr o'r Beibl,..............-.. • 7 Sefyllfa bnesenol yreglwys,.......— -.*#?**.•• * AMRYWÍAETHOL. Dilead y fastmcb feddwol,..................... 11 " Waeth i mi ei setlo hi yn awr,1"..............12 Cwympedìgion angaii yn eglWys Robs St., yn Pittsburgh,................................. 18 Marw-goflaut,.....................-..........1* Cattwraeth y iaith Gy mreig,................... 14 Nodwedd*. Cbymeriad,.......................1* Am Ostyngeiddrwydd,........................ 19 Ytnadroddtou detholedig am bob dydd o'r mls, 19 BARDDONOL, DafjdfaGoliath,.............................20 Anerehia#byr *x ddeehreu blwyddyn,.........§1 i YBeibl.............s................................. 22 ì Galwad at Grist,.............................. 32 ì Englyniou,,...............*..................... 38 Ì ÖANE8IAETH. ' Cyrnanfa Orlîewinol y Cyaulleidfawyr yn Penn- | sylvania,.......-----..................,..... 28 Cyfarfod chwemisol Dwyreiubarth Ohio,...... 24 Cyfarfod chwarterol Sprìng Broofc,............ 25 fr wythnos weddi,........................... 25 Agoriad addoldy ac Urddiad yn Warren, Ohio, 26 Cyfarfod chwarterol Deheubarth Ohio,........ 26 Coflant Mrs. Margaret Evansy...........».... 27 Cofiant Mrs. Evans,..........................2Î Ganwyd,.....................................^8 Priodwyd,.. 1.................................T§8 Bu farw,..................................... 28 Yr Adfywiad mawr,........................... 29 Llythyr Gollyngdod y Parch. J. W. Pugh o Paris, ?©rtage Co., Ohio,...................80 Eto oddiwrth yr Eglwys,..................... 30 Y Pareh. Juseph Neesima,.................... 30 Y Genhadaeth y» Mexieo,..................... 31 Marwolaethau yn Nghymru,.................. 32 Chili,—Yspaen,............................... 82 ^ REMSEN,N. Y.: