Skip to main content

sSgŵJ&ÿ* 187ä. CYF. XXXV Rliif. 12. $ M f ■0 i) Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. C Y N W Y S I A D . BYWGRAFFYDDOL. Y Pareh. David WUliains, Troedrhiwdalar, 353 : Cofiant Mrs. Eliaabeth Tibbot............. 358 \ CREFYDDOL. Sylwedd pregeth gan y Parch. J. W. Pugh, > Paris, Ohio____....'................... 360 ì Prydlondeb i tbddion gras,............... 362 ; Am y neí'oedd............................ 363 í Myfyrdod ar ddiwedd blwyddyn,......... 364 ; AMRYWIAETHOL. Dylanwad y diafol,...................... 367 \ Cad wraeth y laith Gymreig.............. 30f» ■ BARDDONOL. Dafyr'd a Goliath, gan Tal o Eifion........ 371 > Nis gwelir Minnie yma mwy,.............. 372 ì Willie bach niewn gwell lle,............. 372 ; HANE8TAETH. Oynghor Cenedlaethol yr Eglwysi Cynull- eidfaol................................ 373 Marwolaeth y Parch. D. Price............. 374. Robert W. Roberts, Utica, N. Y.,......... 374 Priodwyd,............................... 375 Bu farw................................. 375 Mr. T. W. Lloyd, Neenah, Wis,........... 376 Adgof uwch anghof,..................... 877 Mrs. Mary Williams, Danville,.....-..... 377 Mr. John M. Hughes,.................... 377 Marwolaeth y Parch. Wm. Owen.......... 377 Cymdeithas Feiblaidd Radnor, Troedrhiw- dalar a Delaware, Ohio,................ 378 Llythyr gollyngdod y Parch. D. T. lones, Mahanoy, Pa........................... 378 Llythyr o gydymdeimlad a'r Parch. O. Ow- ens a'i briod, Pittsburgh. Pa............ 378 Arall ai yr un achlysur................... 878 Eglwys Gynulleidfaol Bay View,......... 878 Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Missouri, 378 Yr Etholiadau.—Prinder yn Kansas,...... 379 Marwolaethau yn Nghymru,............. 380 1K Ì) REMSER.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. POSTAGE.—3tent8per quarter.payablein advance. ^-