Skip to main content

<) ii In raenaory of Wülie Ellsworth Roberts,. T Bcibl ac anffydäraetb yr oes,................ 289 Rhagluniaeth ddwyfol,...................... 290 Pauî a Iago ar ffydd,......................... 294 ANIANYDDOL. Berwi a Rhewi,-----....................------. .-•• 297 AMRYWIAETHOL. Duwinydd oedranus,-----........................ 299 Personoliaeth y diaí'ol,,...................... 299 Gwreiddyn y fasnach f'eddwol,............... 301 Pa bettaau gaiff y meddwon am eu harian ?----- 302 Uniawn-grediaeth a Rhesymoliaeth........... 303 Pabyddiaeth a Phrotestaoiaeth,......-•....... 307 BARDDONOL. Dafydd a Goliath, gan Tal o Fìfion............ 309 Marwnad am y diwedda* Thouras J'ores, Sehuyler,.................................- . 310 Ymddaungosiad Iesu Gr-tst yn yr Orawch- ystafell..........................---....... 310 Y pedwerydd « Orpheuaf, gan Eos Coliuubia, 311 HANESIAETH. Cymanfa Deheubarth Ohio,.................. 311 Cymanfa Efrog Ncwydd,..................... 312 Corffoliad EglWys yn Warren, Ohio,......... 313 Cyfarfod Chwarterol Canolöarth Penna.,..... 313 Achos Capel 8hawnee, Ohie,................. 314 At Eglwys Oynuîleidfaol Cymru oddiwrth Gymanfa Pa.,.............................. 314 . At Eglwysi Cynulleidfaol Cymru oddiwrth Gymanfa Pa.,.............................. 314 Gomer a'i helyntion,......................... 315 Y Pegwn Gogleddol,......................... 315 Louisiana a'r White League,—Yr Anrh. Ellis H. Roberts,—Dií'rad y ceiliogod rhedyn yn Kansas,—Etholiadau Yermont a Maine,— Ail enwad yr Anrh. J. A. Dix,—Helynt y Rheilffyrdd Gorllewinol.................... 315 YmWeliad a Throedrhiwdalar, Gymru,........ 316 Byr-gofiant Mrs. Catharine James,........... 317 Ganwj'd,.....................................318 Priodwyd,................................... 318 Bu farw,..................................... 338 Marwolaeth y Patriarch o Droedrhiwdalar,... 319 REMSEN.N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EVERETT. FOáTAGE —3 cents j>er quarter. payable in advance.