Skip to main content

I Y f¥TO 0 jr | 11 tt Bod yr enaid h.et> wybodaeth nidL yw dj&a. C YNWYSIAD. CREEYDDOL. Dysgn Ciìst,................................. 193 Cosb a chanlyniad,...............• ■•-......„,. i#§ Deuwch yn nes a'ch cwyn,................... 198 BIRWESTOL, Y waedd haner nos,..........................199 AMRYWIAETHOL. Byr gofiant am Mrs. Jane Evans,___............ 204 Marwolaeth Mrs. Sarah Thomas,............. 205 Marw-goffa am Mr_ Johu Watldns, Crabcreek, 206 Marwolaethau yn Racine,..,------------.........206 Monwent Gomer yn 1873 a '74,.........,___207 Marwolaeth Mrs. Mary Davies, Minersville, Pa,, 208 Mahometaniaeth,____,,..................... 208 Pabyddiaeth a Phrotcstaniaeth,..............210 Pechod gwreiddiol,..........................212 Y GENHADAETH. Chineaid yu San Fmncisco,.............,-----213 Ymadawiad y Llohg Genhadol a'r Cenadau i Ncw Guinca,.............................. 214 BARDDONOL. I'r hen frawd hoff Benj. Daniels,..........w . 214 Penillioii cr col' am Miss riannah G. Ricc, Waulcesha,................................ 214 ì A gawn nì aìl gyfarfod ?...................... 215 5 Penillion ar Abraham yn offrymu Isaac,......2fe < Bydd dyner w rtb dy anwyliaid,.............. 215 i Engìymon prîodas,.,........................ 216 \ Beddargraff,................................. 216 Î< In Memoriam of Miss Mary Thomas,.........216 HANESIAETH. \ Cymanfa Gynulleidfaol Dwyreinbarth Ohio,.. 216 'f Cyfarfod chwarterol Deheubarth Ohio,.......217 < Çyfarfod chwarterol Cynulleidfaol Neŵ York, 217 > Gair o Delaware, Ohio,...................... 218 s Porthladd tawel i hen forwyr,............... 218 ì Llyfr Hanes Cymry America,................ 218 \ Cynsdeithas Feiblaidd Cambria a Butternut ì Valley, Mir.n.,............................. 219 > Cyfrafod ymadawol y Parch. W. Lewis, New- ì burgh,.................................... 219 i> Marwolaeth y Parch. W, M. Rces, Beulah ger Caerdydd,................................. 219 Priodwyd, ..................................221 Bu farw,.................................... 221 Cwmaman, Äberdar,—Y Parch. D. S. Davis, yn ddiogel................................. 223 Llythyr oddiwrth Mrs. E. S. Davis,.......... 223 Y 25ain Gymanfa herthyuol i Gynullcifawyr Wiscousin,.................,..............224 REMSEN,N. Y.: Sfcfi. ARGRAFFWYP GAN ROBERT EYEFETT. V~)6TAOE.— 3 cents i»er qnarter, payable In adwineo.