Skip to main content

1371 CYF. XXXV. r.iiìí: áSi (?.•; ;°ö) I î I 31 Boci yr enaicì heb wyboiiaetìi nid y\v d-d; C Y N W BYWGRAFFYDDOL Bywsrraphiad y Parch. J. J. Jones, Nev„ York, 101 Cotiant Rebeeca E. Jones, Nelson, N. Y, .... 162 CREFYDDOL. Pre-A'tth sran Parch. J. W. Pnsrh, Philadelphìa, 105 Manasseh.................................. 10S Dewisiad Rutb.............................. Ì72 V Cynirhor Joscph i"w frodj r,.................. 178 > Tyiodi'uyn a chyfoeth Duw.................. 174 AMRYWIAFTHOL. Am ymddyü'iad addas yti addoliad Duw,...... 175 " Mac'r pleneyn yn î'_\~iì:* *,^*.................. 175 Llwch ,u:r Tom.............................. 170 Pabyddiaeth a Phrotcstaniaeth............... L70 Lfiflìiau Esbouiadol ar Epìstol htgo,......... 177 BARDDONOL. Er eof am y Parch. J. J. Jones, New York,... 17> B-.i ld Fy'maban bach,........................ 178 Crisfion icnanc.................. .......... 170 Llim-llau ar Fcibl,............................ 179 Anerchiad ar hriodas......................... 180 Dau ciiiîlyn,................................. 180 Cyíicithiad Pr Gymrae»' o'r Einyn Seistig " Pass ìnc not,"........................... 180 Odlau cwynfantis............................ 180 1 Tlurmr.s ílcnry............................. 180 1 GwendolcM ( ynon Edwards,............... 1S0 I Dafydd3Da.vics............................. 181 Iliraethgerdd ar ol Martha.................... 181 IIANESIAETH. Cyfarfod chwarfero! ac airoriadol Providence,. 181 Donations yu Osh!;n >h a Necnah, Wis.,...... 181 Beibl Gymdcithas Ihdiand Pate.n1 a Marey,... 18:2 Morgau Evaus, lìhyd;.ywi:i!!:inau,—........, 182 Y S í A D • -. Beibl Gymdeithas swydd Lewis, N. Y......... Ymadawiad iíweinidoir o Audcnrìed........ ì Cyfarfod Ys<rol yn Milwaukee................ ; Cyfarfod ymadawol yu Watenille, N. Y...... ■ Jubilì yn Racine, Wis.,.................... Y diweddar Barch. J. Davies, Cacrdydd....... Cladáed'uraeth y Pareh. J. Davics. Caerdydd,. Priodwyd,................................. Bu farw,................................... Marw-<roiíh Mrs. Mary Robcrts, Bcvicr, Mo... Byr irofianf Mrs. Mary Lcwis, Ardal y coed, Dodirevil!e, Wis.......................... l'n o emvo<rion Cyran America wcdi syrthio Boddiad y Parch. David 8. Davies............ Rluithrwynt,— Dirwi-i yn St. Louis.......... Y newyn yn India.—Cynysíraeth fawr i ryw- ■kii,—Y stwff utl'ernol,—Un o'r tywyll-le- ocdd,—Jusrsrernaut eto'n fyw,—Marwoiacth Elder Knapp,—Prawf Dr. Swinir,_Priod:is Ncllic Grant,—Yr addoldy Protcstanaidd mwyaf yn Amcrica, — Dirwest yn Swcdcn.— Marwolacth y Parch. Bcriah Grcen, — Priodi a Rheilffyrdd,—Boddiad irer Albain........ • Rhyfel Indiaidd,—Y Pal>.—( olumhus, 0!>io,— Y symudiad yn Woods Run. Pa ,- Y Cvllaf- areddiad.—New Zealand,—GwcithfVydd y De, Cymru,—Ffrwythau rhyfcl,—Y ddiod feddwol, — Rltaiadr ntawr................... Gorlifiad y Mississippi....................... Marwolactli Miss Mary Thomas, Pítlsbunrh,. ; Li.unj>ain : — Cymanfa Sloauc St.,—llackiiey I Road....................................... ; Caernarfou, iv.c............................. At y Pareh. J. R. Williams (A.')............... Cotìant Mr. Enoch Jones, Pntnani, Ohio...... Arkansas.................................. REMSEN ,N. Y.: ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. 4f