Skip to main content

«p-*» •6; CYF. XXXV- 871 (JTi ê i ":'■■"? Bod yr enaid heb wybodaeth riici yw d<ìa. ■ r-v0 'Uìih: g. / rì BYWGBAFFYDDOÌ Bywgrap'hìrul y ParcJi. .1 J. Jones, CREFYDDOL. N< "rt Y Yr enaid aM ddedw\Tddwch,.............. Dameg j r ìiauwr......................... Egiurbad ar Mrtthew « : 25—34............ Bheswni a Oristionogaeth............. .. Trefn eglwys a Dysgyblaeth yr ymueilldi CymilL' idfaol,......................... Ilanfodion llwyddiant yr Y. S. yn mblith C ry America, ........................... AMHYWIAETHOL. Patriareh Tawelan,....................- Merlhyrdod ; Pan Traiil Ilethiaeth,.............. Y Cziir iC v Safm,........... ... Congl yr Ysgol Sul,........... BARDDONOL Penillion i'r cybydd........... Y Cn.s* ion yn orfoleddus....... Disgwyliad am y Gwanwyn, ... Reddanrraíf,................... L. btephen, HANESIAETIL Cylarfocl Ohwartero] Cu.nolburi.li Pennsyivauia, 150 Cyfarlod Chwarthroi Efrog Nc\vydd........ 151 Sefydliad gweinidoü yn Paris. Ohio,. .. ..... 151 131 L"rdtliad yn Wanamie. Pa................... 151 -,'.,'" Tbysohfa VK YSOOL Sabbotuol. 235 Y. S. Oak Hill, Oliio,...................... 152 Y. S. Zoar, Roseiidale Wis.,................ 152 137 Gweithrediadau Beibl Gynideitbas Johnstown, 153 Beib! Gymdeithas Ba^a, Ran>as............... 15:; 13S Beibl Gymdeithas swydd Lieldng, O.,........ 153 Cyíarí'od Undeboì Minnesota,.............. 154 Priodwyd, -................................. 154 139 : Bn íarw,..................................... 155 141 Marwolaeth Mrs. Elizabeth Charles........... 155 143 ' Mrs. Dinah Evans..........,................. 15ö ]4l ' Marwolaetb.au yn Big Roek, III.,............. 150 148 Byr goíìanl am Thos. J. Jones, Nelsou,. ..... 156 Marwolaethau yn Old miiu's Creek.......... 157 : Adgof o Wathius............................ 158 149 .;• S. R, at ei gyfeillion \ n Americ;i,............. 159 149 Cydnabyddiaeth ddiolehgar.................. 160 150 l Y Parch. J. P. Williams, Pomeroy a Miners- 150 ì ville....................................... 100 »> *. 7Ç> REMSEN.N. y.í ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYEEFTT.