Skip to main content

g^cj^l^ff JU^*? CYF. XXXV orúìo": Bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda. CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Y Parch. T. Davies, LlaridHo................. Ootiant Thouiiis Jones, Sclmyler, N. Y......... CREFYDDOL. Y eyfaribd îwì'fìiìi,........................... Crefydd Crisl a tt'urflywodraeth ein gwlaù..... Diwaìiu C.ymrii a Beiblau,.................... Yr adfywiad 'yn Edinbnrgh................... Y GENHADAETií. 69 Y rhyddedigion,.............................. Cymdcithas Genbatlol y Gwragedd............ liHÌÍa.................... .................... Madagascar,.................................. AMRYWIAETHOL. Yr Ilt'ii a,r leu&nc,........................... Fy ehwaer,.................................. Mynegiad tiỳdd yr Aiinibynwyr yu Llocgr a Chymru.................................... Cyfrunuat grefydd,........................... BARDDONOL. At gyfelllion ReniSen a Bethel,................ Emyn,....................................... Rhai <> golliadaii eyffredin ieuenetyd........... Marw goffa ar ol Haimab Aubrey,............. Y ewin w 1..................................... Ar laj'wn4ii<.'.lii i"y increh...................----- HANESIAETH. Beibl Gymdcitbiis Dodgeville a1r amgylchoedd, Beibl Gyiudeitbas Siloam a Fairview.......... Bcibl Gynideitbas Romea'r eylehoedd,....... 85 ! 85 l 86 : Llythyr o gydymdeioilad a,r Pareh. O. Owens, Birmìngbam,............................... 86 Beibl Gymdettbas Osbkosh, \Vis................ 87 Rbinwedd teihvng o efelychiad vu Gomer, Ia.,. 89 Beib! Gymdcithas Johustown, Pa.,............ sT Cymdeithas Feiblaidd Springwater, a'r cyffin- iati, Wis.................................... 8S Beibl Gymdeithas Bridgewater, Plainfield a'r cylehoedd................................... 87 Ymadawiad gweinidog,......................... 88 Agoriad capel yn Given, lowa................ SS C\ dnabyddwetli ddioichgar,................... 89 Gair siriol eto o Delaware,.................... 89 Cofadail y Ps r< h. £v;in Grifìitb................ 89 Cantorion y Jubili........,................... 89 Beibl Gymdcitlias Lung Creek, lowa,.......... 8'.' Priodwyd.................................... 90 Bu farw,..................................... 90 Marwolacth John Gibbin, Cattaraugus,....... 92 Marwolaeth y Pareb. J. J. Jones, Ncw York,.. 9J Marwolaeth Mrs. Mary Williams.............. 92 Obituary..................................... 93 Marwolaeth y Parch. •*. Parry D. [>., Bala, Cymru...................................... 9:ì Mrs. Williams, priod y Parch. R. Wiiliams, (Hwfa Môn)................................ 93 Adfywiad crefyddol yu Ngbwmwysg, D. {'..... 9:; Y Pareh. Ebenezer Salisbury.................. 91 Mr. John Prichard gyut o Steuben............ 95 Y Brifweinyddiaeth yu Mrydain Fawr......... 95 Yr Anrhydeddus Heury Riehard.............. 95 Cyfarfod dyddorol yn Scotland,............... 95 Hawliau merched............................. 95 Cymdeithas Feiblaidd Radnor, 0............... 95 Rhvfelgvrch dirwefitol newydd................ 96 'l REMSJ N , N. V.: ÀRGRAFFWYP GAN EOBERT EYERETT. <: • 'fM