Skip to main content

1875. Rhií'. ;2. l 1 î fl Ü Bod yr enaid hel) v,rybo(laeth ixi<i yw dda. C Y N W Y S î A D Cyfamod Duw a ir Israel,.............. ... y Gwag rodìana ,'ii y SabboU)............... c-' I 3& ^r í;l i! esm wyt h......................... i/Y CreíYdd Crisl a ifurlh'wodraetli ein gwhid Llinellau o barch i goffadwrìaetb Miss Rebccca E. Jones.........,....................... % • *] X||w Gair_.o í\ meddwl nm Gi \\J Y bachgonyn yn'disgwyì Y GENIIADAETLÎ. Apel y genhadaet Li................ AMRYWIAETUOL Congl vr*Ysgol Suì,.. un Dduw ■\ Glnnweithdra...................... j Coftadwriacth am Mary Yuughan,.. Durülü ar Fywyd Joseph........... BARDDONOL i - 34 HANESIAETH. Mynwent Radnor,.....................,, - Biihl Gymdeithas Remsen a Steuben..... Capel newydd yr A. yn Frostburgh, Md., Trysorfa yr Ysgol Sabhothol............. 39 Beibl Gymdeithas Raeine a'r cyffiniau, ... i Gair at gefnogwyr y Ceshadwr,......... \ Cydnabyddiaeth ddiolehgar,............. 40 Diolehgarwch, .......................... t'ür. Rowìands,.'' 4! : Donation................................ 43 ; Cydnabyddiaeth ddiolehgar,.............. ^ Ganwyd..........................,...... 44 \ Priodwyd................................ 4(5 Bu farw................................. < Mrs. Raehel Hynes........................ ; Mr. Josiah Erans......................... ; Mrs. Elizabeth Williams, ................. f Marwnad ar ol y diweíldar Bareh.">Tames*'.Da- Gordon Francis GriíRth................ Yii-s, Hadnor,............................... 50 Thomas GriíRths,......................... '■ Y Nos........................................ 51 . Dean Cante'rbury a'r Cyngrair Efengylaidd,... 61 ^nilliou er';eoffadwriaeth am Jeffrey.Will'mms, \ Diwygiad crefyddol yn Derby, Lloegr,—Ad- Sheuandoaìi................................. S1 fywiad crefyddol yn Wabash College,—Glo- Gar<M*.Gethseii)ni!e,........................... 51 ; wyr Pennsylrania....................... ,_ ,-]o jj Llinelhit! o7gydynideinilad a Charles a Mary •• Araeth Mr. Henry Richards, A. S., yn Paris m Palmer,.................................... 52 ; Beibl Gymdeithas Watenillc, E. N............ f>-í Lines on the"deatli_-of Alberl M. Myers......... 5:2 <> Beibl Gymdeithas Waukisha, Wis.,............ 04 Lines on the marriageol' D. J. Riehards it Miss | Cymanfa Booth St,, East Manchest'cr.......... t'4 P* Jane E. Thomas,.......................-----_ 5:.' , Dyfodiad disgwy liedig y brodyr o Gymru,..... 64 REAISEN, N. V.: ARGRAFFWYP GAN ROBERT EYFFETT. ,m r*"» 58 58 58 ô'.t íj -_ t)L /*X ___. '-^n'.i /irrỳíi tì««« *,!*.« P08TAGT*v—-Sconts pcr qnarter,payabloin adrnnoe. 'n