Skip to main content

à% Ml: ^t.'i J^-'i -^rtâ ŴŴ# 9fgf kfi# ẁNè Wéè &íŵ Ẅ^ W'Ì #âb B-tiagfìir, 1851. YR F.NAID HEB WTBODAETE KID Y\V BDA. CYNWYSIAD. 'im ;ç#9=fö?': CREFYDDOL. Sylwedd pregetìi gan y Parch. J- Griffiths, Ty Ddewi.................... Gwynfydedigrwydd y r'nai a erlidìr......... Cariad Brawdol........................... Nacau eymur.o............................ Eiddo Duw yw pob peth,................. Gofal Duw am ci bìant.................... Cariad babau at Grist...................... AMRYWIOL. Dyiedion Addoldai............................ 300 Gair at Forwynion........................... 364 Iecbyd John Bulî Ysw......................... 364 " Hust, peidiwcb dweyd mai í\ ddywedodd,"'-----365 BARDDONOL. Dwvs fvfvrdod ar farwolaetb Mr. Isaac F. Jones, 366 ::i 360 360 360 Trychineb arswydol yn New York.............. 371 || CaHfíbrnin.................................... 372 '■ ** «.: Mesico Newydd.............................. 373 Yr ynysoedd Sandwich.— Jenny Lind,— Bolding wedi dyfod yn wr rhydd,—C\ munroddion at acb- osion cyhoeddus—Taith gobeìì iblant.—Rhaiadr Niagara,—Cynydd Canada Ucbaf,—Eto ic,—Y " Morfil Ceüydcydoî,"—L'ywodraethwr Missou- r; a'r Sabboth............................... 373 " Haìen y ddaear,"—Ymgais í ladd gwraig,— Calìdcr ci,—Tàn a choili bywyd,—Damwaìn yn Brook!yn,—Cyhuddiad rhyfedd.—Rhy ara" deg, —Ymadawìad eenadon,—Goiìyugûod Smith O'- Brien,— Lìythyr-nodau, — Dienyddíad H. B. Conhbn,—Y ean;yr;i;iá naturioì.—Ciochdy ucbel, 374 Henaint mawr,—Dygwyddiad echrysìawn....... 375 Ganwvd...................................... 375 Cwvn v weddw nmddiìad,..................... 367 ; Priodwyi Railway to heaven............................ 367 Gaiar ar ol cyfeillion,.......................... 36S H A X E SIA E T H G A RT R E F O L. Y Cymry yn Mount Savage.................... 36? Cofiant Mrs. Mary Jones, Birmingbam.......... 365 Urddiad gweiuidog yn swydd Madison.......... 369 Cyfarfod Watervii!e.......................... 369 Agoriad Capel Newydd Tallmadge,............ 370 Tanau yn Racine,............................ 370 Anrheg i weiuidog............................ 370 Profedigacthau ymfudwyr..................... 371 Ysgol Sabbothol Newark, O.,.................. 371 Cof-Goloíh Washington........................ 37] Cynghorion Meddygol.......................... 371 377 Bu Farw............................... Priodasau ychw anegoi................... HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr.......................... Rossuth yn Lioegr,..................... Ctmru. Lìythyr o Gymrn.............................. 378 Cyfarfod Nannerch, sir Ffiint,.................. 37 9 Urddiadau yn Liacbarn,—Rhaiadr,—Efel Isaf a'r Taibirion,............................... 379 Urddiad yn Wern a Peuycae,.................. 330 Pwüheli.— Llanuechìd,—Bethesda,—Lianidloes, 380 <c^èc^)è Marwoìaethau,................................. 380 ^í%^= l^óí&ì V, Rrmsfîi, N. $.: ARGRAFFWVD GAM JOKN R. EYERETT i à i 4 VS U (> U * 4 4 * í i í t <■ * i> *4 4 * * 4 * è ò í- í i í> 4 * * í 4 í í f í i í í é i 6 4 . ftpjẁ. . ...... " - " " ." ... -V-'"- <cr» <r;o <:;r~ o<;> "<r :> <^^Wä <:/;:> ><os> <r/o <L\a> .'<:;.:> <c: :: POSTAGE—The CENHADWE AMERICANAIDD, by the laws of the United States and the decision »f the Post MaBter General, is a Newspaper, and snbje'ct to »ewspaper POSTAGE only. fëHTSeep. 2.