Skip to main content

CREFYDDOL. PregethD. Rees..............................289 Chwiliwch yr Ysgrytbyrau,.................... 293 Amser i dewi ac amser i ddy wedyd,...........294 AMRYWIOL. Araeth Genadol,.............................. 296 Pregethau birion,.............................298 Canolbwynt y byd,............................. 299 Trigianiad Califfornia,........................ 300 Rowiand Hill dan erledigaeth.................. 300 A ydych chwi yn garedig wrth eich mara,......301 Agwedd annymunol ac anfoesol mewn siddoldy,.. 301 Myned dros yRhaiadr,........................ 301 Amrywion i'r Cenhadwr....................... 302 BARDDONOL. Pryddest ar y Pentecost,....................... 302 Galargan Clawdd Offa......................... 303 Mynwes fy Mam,............................. 303 Anerchiad G. ab Gwilym Lleyn,............... 303 Cwyn fy Mam,................................ 304 Galargan &c.................................. 304 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Flynyddol swydd Oneida,........,„.. 305 YrEg.Gvn.yu BJossburfr,-----............___306 l Cyfarfod Blynyddol y T. W". yn ütica a Steuben, 306 Cronjcl yr Ysgolion. . >>■ Ys. Sab. Mc'Reesport, Pa.......................3á)7 l, Ys. Gvnal)eidfaol Cincinnati,__. .*>............307 ! Ys. Gynulleidfaol Cbarleston, Pa.,.ä............307 r Cwrdd ysgolion Sabbothol yn y Llwyn,.........308 l Cofiant'Mrs. Mary Chidlaw..................... 308 l Cofiant Benj. Chidlaw Humphreys,...-.........309 > Damweiniau Trallodus. !fcPlentyn wedi llosgi i farwolaeth,............... 310 Marwolaeth Mr. David Chatìes,................ 310 Tro gajaras ger Six-m%-ferry, Pa.,.............310 £, Yr ymosodiad diweddar ar Cuba,............... 3 0 Dienyddiad Lopez,............................ 312 :%. V - Dedryd y carcharorion,..........-__».........312 Nodweddiad Lopez,........................... 312 Tynerwch at y carcharorion.................... 312 Anfoniad y carcharorion ymaith,,............... 312 Y gwir achos o'r eynbwrf,..................... 312 Cyfraith y caeth ffòedig,...................... - 312 Tri o bersonau wedi eu gwenwyno,—Angen ar- • swydns,—Llofniddiaeth a hunanlofruddiaeth,— Lìofruddiaeth Mab,—Damwain angeuol od,— Tanau yn Maine,—Y cnwd Cloron, — Aur yn Awstralia,—I beth mae yr adar da?—Llosgiad Pout Rheilff.ordd,—Nifer dyfodiaid,—Gwenith, —C. M. Clay,—Tagu gan fwg.—Penaeth Ind- iaidd,—Y Cherokiaid,...................____: 313 Canolbwynt y Talaethan,— Caethion ffoedig,— Caws Óhio,—O Oreeon,—Ffair v dalaeth hon, — Y Tán Ddiffoddydd, — Dr. Graham wedi marw,—Tan mawr yn Buffalo,—Y Dathliad mawr yn Boston..........*...............,__314 Ganwyd,.....................................314 Priodwvd,....................................314 S Bu Farw......................................314 5 HANESIAETH DRAMOR. i Dyfodiad yr Affrica,........................... 315 l LÍoegr........................................ 315 <{ Yr Arddançosiad Americanaidd-,................ 315 í Svr John Franklvn,........................... 316 \ Prwsia.......................................316 ) Twrci,................................(t>„___316 Adfvd Ewrop,................................316 Y Ŵaldensiaid,.........................*.....317 Cymrü. Cyfarfod Undeb C.ristionogol Cyrn y Bwch,.....318 Cymaufaoedd Pwllheli a Mynwy,..............318 Urddiad.....................................ŵ 318 Rhen Ffarmwr,......;........................319 Mr. Wm. Saunders,:Argraffydd,................ â!9 Hanes y Cymry,........................___.. «3*19 Maj-chnadlè Tregaron.......................... 319 Croesos wallt,___.. i.......................... 320 Marwolaethau,................................320 Cofiant Mrs. Sarah Price,...................... 320 îUmscn, îí. $.: ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EVERETT. ."<.""<." "'."?" "♦"♦" . ? ♦ *? f * f? * ♦ ** 9 9 ** ** * * 9 * 9 *m POSTAGE—The CENHADWR AMERIOANAIDD, by the laws of the United States anäjthe decision of the Post Master General, is a Njgwspàper, and subject to newapaper POSTAGE only.