Skip to main content

^ajst, 1331. ' B0D YR E.N'AID HF.E WYBODAETH NID TW DDA." CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Anfarwoldeb Crist,........................... 225 Pwnc Ysgol,................................. 226 Bibly Milwr,................................ 228 AMRYWIOL. Ymneillduaeth yn Llanwrtyd a Throedrhiwdalar, 228 Yn eisiau ! bachgen gonest a diwyd,............ 233 Eisiau y Merched iit Ddirwest,................. 233 Pregetíiu ar yr henlydd yn Llynlleifiad,........ 234 Cymdeitbas diwygi'ad gwladwrìaethol,......... 234 Cyfì'es cipiwr ffoedigion,....................... 235 BARDDONOL. Pryddest ar y Pentecost....................... 236 Peniilion Marwnadol,......................... 237 Penillion,.................................... 238 EnçWnion i'r dwt'r glan....................... 238 Y Parch. R. D. Thomas,........................ 238 Atebiad....................................... 238 HANESIAETH GARTREFOL. Llythyr i'r Cenhadwr,......................... 238 Cymanfa Gynulleidfaol Wisconsin,............. 239 manfa Ohio am 1851........................ 240 raeth y Parch. H. W. Beecher,............... 240 Marwolaeth Mrs. Ann Roberts, Trenton,........ 242 Cofiant Mrs. E. Thomas........................ 242 Marwnad Mrs. E. Thomas..................... 243 Cyfarfodydd Dirwest,......................... 245 Y~4ydd o Orphenaf yn yr Old Mines, Pa.,......245 Boddi vn aton Ohio,........................... 246 Tro gofìdus yn Pittsburgh,..................... 246 Cronicl yr Ysgolion............................. 246 Agerlong yn nofio yn yr awyr,................. 246 Rhestr newydd o Agerlongau, — Cyfansoddiad newydd taìaeth Ohio,—Camlas Fawr Erie.—I attal effeithiau difâol y gwyfyn,—Y raenywod yn pleidleisio yn Kentucky,—Plentynwedi ei gael,—Ffaith deilwng o sylw,—Dianc o dir all- tudiaeth,—Yr Eglwysi Cyuulleidfaol yn Nghan- ada,—Cynydd poblogaeth y Talaethau Lnedig, —Llyfrgelìoedd cyhoeddus America,—Y cnydau, —Daeargryn,—Dychweledig oddiwrth Babydd- iaeth,—Ỳr adduned a'r llw Mormonaidd,......247 ! Cynadledd Ddirwestol,—Eglwys Ddirwestol,—Y \ "Trefnyddion Eseobaethol yn y De,—Poblogaeth ; Switzerland,—Mellt a tharanau yn Indiana,—A > laddwyd gan fellten,—Rheilffyrdd yn yr U. D., ì —Telwch eich Uythyrdoll heb eithriad,— Cyf- i reithiwr edifeiriol,—Èthohadau yn mis Awst,— s Ornest angeuol,—Dal cwn,—Y Colera yn Mis- ' souri,...................................... 248 -, Post-swyddwyr yn gyfrifol i'r bobl,—Corwynt yn ì nyffryn y Mohawk,"—Gwenith Ohio,— Hhvfedd- í o'd!— YGynddaredd,—Y Llythyrdoll i Galiffor- \ nia,—Athrofa Whitestown,—Oediad hyd Hyd- ì refv24ain.................................. 249 ; Priodwvd..................................... 249 ì BuFarw,..................................... 249 Y CRONICL CENADOL. \ Gwaith v Cenadon,........................... 251 \ TemlyduwSiva.............................. 251 $ Addoliad Baal heb ei ddifodi eto,............... 252 i Marwolaeth un o'r Cenadon,................... 252 \ HANESIAETH DRAMOR. ; Yr Arddangosiad mawr,........................ 252 ; Eglwys babyddol newydd yn Llundain,......... 252 'l Pasiad ysgrifraith y teitlau eglwysaidd,......... 252 | Ffrainc",...................................... 253 ; Awstria,—daeargryn,......................... 253 í Circassia—gwrthryfel,......................... 253 í Cymru. 253 Cymdeithas er taenu gwybodaeth fuddiol yn Nghymru yn yr iaith Gymreig, (o'r Amserau,) __ Cymanfa flynvddpl Morganwg,................. 254 Y' Gymanfa Orllewinol.........................254 Urddiad Mr. Rowland Williams,...............254 " O.Evans,........................ 254 " " E. Evaus, Sciwen................. 254 Rhen Ffarmwr................................255 Cwrdd Dirwestol yn ninas Mowddwy,..........255 Llanfihangel,—Uamwain Augeuol,............. 255 Soar, ger Conwy,............................. 255 Marwolaethau,................................ 255 PERORIAETH. Yr Hen Wr,.................................. 256 EtmBttt, MT. ü.: ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EYERETT. ^^^Tfj^<^ìTTT^V^^'^f''f9 ****************************** *T?ìi POSTAGE—The CENHADWR AMERIOANAIDD, by the laws of the United States and the decision of the Post Master General. is a Newsfafer, and subject to newspaper POSTAGE only. ^WSeep. 4.