Skip to main content

^•■^';<c):&>: ;■"? ;<ä:c>" V: ;^::c>; ■ •';.<ä:;c>;' ■ ;<c):;c>;'v':<c.:c>;: ■";<Sí>; )'ì ÿé^-i \ #«ê ■ r • -• y 1: K Cyf: 1-2* RMf- 5- T T- II m^^\^m^\^« Ü ^ lîîai, 1831. « ^ rlfe'P^ ^ ' BOD YR JÎ.N'AID HEB WTBODAETH K1B YW M)A." S/tfi, r-J gf§-....... -- ■-......--■■.........■■....................~-~™.™~_Éfg •tŵ.j CTisrwirsiAD. fsÉífé • Artxx,-ar gvfer y ddalen gyntaf. ' Rhedffordd Ene,.............................. 150 /^ f Y \ YParch. B.'W. Chidlaw, ) log >' Cost Rheilffordd Erie,—Tàn heb ei enyn,—îyíall- ^; - » (cvfeiriedig at yr Arlun.) \.................. ~ > dod y cloron,—Difrod yr ystorrn,—Dvn gwvn ^^X^P mÿmi '" ~J " p-Ri?T?vnnnT ' }"» cael ei wertbu,—Pum'can'troedfédd o nad- ■/ÚòOÊÌ Ihdlh t, rn.m , 1CREF^DD0L- „n roedd duon,-Senedd Massachusetts.-Maer ^^ T:;T DarhthChweched,... ...................... 30 > a HenurÌ!lid Boston,-Y Postmaster General, £T ?.~ A A 5'V,i dtd,Vwed'adau am dd-vn'.................... "2 -Cj fraith nevvyd<l yn Tìiinois,-Mwndoddfa - ; '{ H; £abe*5-yW-J^".........í""\'................ > helueth ° blwm,-Ethoìiad Sumner-Taraw- feLŶ 7_-V:: Y modd.on i ddwyii yn mlaen >................ 135 ; iad meUten „ c}ìol!} hywvd,—Eiîlwvsi Cvn- <K^ -' ^ jSftgft Adfywiad Crefydüol, J < nlleidfaol.-Wisconsin,...."......\..Y * 151 í"-8. *r\ 1>1L- Golygfa ddyddorol............................. 1-6 > Bivvy.dadau,-Tan-ffadiadanvnUtica.-Y Llvth- 5 rx ìS,^t:: HANESYDDOL. > yrdoll i Ganada,—Yr ymosodiad ar Cuba,—Tân ^"íL^fLs' T^ YrAiffta'ihynodion,.......................... 136 \ »^.P Honesdale.-Y Llywydd nesaf- ŵ ^ .g,..;*» -" - ' .» Cmiyçiaarswydoi,—Y Gvmdeitnas er gwellhad '-%.,?.■ gÄ ENWOGION CYMB.Ü. í sefyllfa yr Iuddewoa,—Seneddwyr yn rhoddi g^ ì f ;"" Arwvstli Hen,................................ 137 > eu swvddi i fynv.................*...'......... 152 ^ ." - - Ŷ.■ #), Asaph,....................................... 137 ?, Tàn yn Waterford, Michigan,—Ethoìiad yn Mass- /? ì 'V'"'!;'-' Asser,....................................... 137 > achusetts,—Gwaith diwrnod gwerth e'i erofìo,— l'.l"^ W^ì AMAETHYDDOL. ?> Di?vwilvdd-dra,—I Orecou,—Aur Califfornia, J0^ M c,„„„,-„.,„,,,■„.,„,.»,-„„»„...............I3S\ -™^^it^^t::":u,;,rr.:; 3Pf(W> AME.YW10L. > Cydymdeimlad û'r trallodus,".................. 154 <"■ -"" "J'T^ Arddangosiad y Byd........................... 139) ^ „ r ^Jtz.1jÌ Wm Mordaith y Parch. John Parry i America........ 139 > " ^äUinìol uüaauul. 'í'%*. ^' '•''-t'' Hanes hen Goncordnnoe Cymraeg............... 141 ;; Ynysoedd Polynesia........................... 154 * "^ W'^^Pf Y Gaethfasnach Americanaidd,................. 141 ? Samoa........................................ 155 í^^í-10^3? . ,.,., iMPnnnvnT s Newyddion diweddar oddiwrth y Cenadon,...... 155 Jf^"?^; WäiYr J5AÄUL»UJNUi,. ? Eglwys Brotestanaidd vn Sardinia,—v Bibl yn /; l', Y vjvianv vn,... ......... ................. "^ vr Árddancosfa,—Newvddion Hiudwaidd,—yr ìWí '""-• Merch y Brcnin oi yu ogoneddus,.............. 144 ^ Hindwaid Vn oí'ni am e'u crefvdd........... " 155 BB );ŵV Ançrch.ad i'r Ccnhaawr,. --.----.-............. "? Y Bibl vn Ynysoedd v mor.-y'Cenadon, Lyman § " & I ' ' ■ Ar forwoiaeth Margarct Lusinah Jones,......... 14o j n ,. • - ... ' •> *"' _ a* ■• 1 ". The death of an infant,........................ 145 \ '~ ^ "'- *'.................................. lJb ^^"^< ^lÿ: Penillion wrth ffarwelio,....................... 145 HANESIAETH DRAMOR. Í^J MW\Î HANESIAETH gahtrefol. ^10^'- ■ v;...................................1E6 s * TB*SRÌ< „ n r ■, ■,• i ■ • 1 v i i ■' t.'v!andn- Lwrop............................... 156 \l&£itäsá *■■ ŵ)> Cyfarfod areithio o blaid yr Ysgol 7 14r< - -' jẄ;;-. • Sabbothol yn Rome, \............ X Cimru. f""- Cymry Chicago a'r Maen Cenedlaethol.......... 146 ì Cyfarfod Monah, Rhymny,.................... 157 <((^,mm'' .JSä Y Wèsìeyaid yn Welsb. Prairie a'r cylchoedd... 147 \ Eta Deita a Dirwest,.......................... 157 \\* *^ :,v.;~,;,.;> Dj^yjrjaj crefyddol yn Ebensburg,............. 147 í Diwygiad Dirwestol yn Aberavon.............. 158 <;c^dc^5> Cyfarchiad___.___."...........-".............. ì4-~ S Cyfaríbd Chwarteroì sir Gaerfyrddin,........... 153 >c$z~- Cymdeithas Fiblaidd swyddi ? ,48 \ Cyí'arfod yn y Rhyl,.........'................. 153 S'♦ - ■/? Jachson a Galia, O- " S................ > Cymdeithas yr leuenctyd yn y Bala............ 15S 5®^vJ^)j Cymdeithas Fiblaidd Remsen, l 148 < Esiampl i foneddigion Cymrn................... :. ■ -'" --i> Steuben, a'r cylchoedd, <".............. "" S Pwllheh, — Treuegar,—y " Forrest ûueen,"— ímj*,''*'- ' U Achos crefydd yn'Remsen a'rardal,............ 149 >' Dowlais,—Llandudno,—Lianberis,— Maeutwr- ;-vò^| Agwedd ddymunol ar achos ? •, 4o 5 og,—Damwain angeuol,—Hysbysai gwefrol i t--.-^l ..T--,T~. crefydd vn Bradford, ^................ > Gaergybi,—Ystaìyíera....................... 159<c#:c%5 ISä Ysgol Sabbothol Tamaqua...................... 149 > Aborteifi,—Cwn cynddeinog — Tanchwa ddvch- -(y* , - ' Yr enwog Dwm Sion Cotti,.................... 149 s ryníìyd yn Scotland,—Gostyngiad rhenti,...... 160 m&^\ f> Y dymhestl ddiweddar yn Boston a msnau eraill, 150 ? Marwolaethau,................................. iso <t-_~ Ú ^»Ä^t,'>'^'^> - ~......~~TT n fk ,fo^: Hímsni, ^. ö.: \^-. ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EVERETT. <vä'#' ^a^^^||^|>- ; <r: s>*;; ;<s■& : ^.o <s & ^ <c^> ";, %^i , ''( "■"- ■■":"■'- '•■"-'"- '-':'.;"- 'r •:'; 't "T'f'-'^ ".- ; . • '. /V , ; , '• 'f'f'^. 'f VU .. ^ 'ý^||>^5j|j