Skip to main content

_ i ij è f Ỳ„f 1,* í" é ,é. -t * ?. Ŷ > .<? >. ■5»ŵ_..... ■ • ' <£>;(_> .<c):í_> • <:k:> <::_:> ^::.:> <:: _:_> .<_.ì_>.\.: -». . . . _. -_ t^ L^ f í H ? î M: ? ? h * í ? ç î ç î * í í h î î t •? n í' U' « î í ç î í « 7 í t «■ í ç ? ç f . . « ? n ç@!í*^.'(è Cyf. 12. H? ^ í.lcuuill), Î83Î. ID VII I.N'AID hí:b wybodaeth sin Y\V IìDA CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. Ydiweddar Barch. W. Evans, Cwmllynfell,..... 03 . CREFYDDOL. Dsrìith y Bedwaredd........................... fí;i Adenedigaeth,..............(................... (,tl ; Pa beth yw dyn,............................... ^9 Diolchgarwch,................................. 71 ; HANESYDDOL. Yr Aipht, yr Aiphtiaid, a'i hynodion............. "2 ENWOGION CYMRU. Tudur Aled.................................... 73 Emrys Wledig,............................... 73 AMIIYWIOL. Yr Haner Canrif Biweddaf,..................... 73 í Twr Caerludd,.................................. 75 , Adolygiad &x., ................................ 77 Fwnc Ysgol ar y 7fed Gorchymyn,.............. 78 BARDDONOL. Cwyn y Caethwas............................. so Helynt y Meddwyn,............................ &1 : My Broken Bud,............................... 61 Heddyw ac Yfory.............................. 81 : HANESIAETH GARTREFOL. Gwyl Flynyddol y Gym. Ddir. yn Racine,....... 81 Cyra. Feibìaidd Radnor,....................... 82 ; Cym. Feiblaidd Youngstown,................... 83 } Cym. Feiblaidd Delafield,...................... 83 ^ Cyfarfod Gwrth-gyfraith y caeth flbedig,......... 84 ; Anerchiad,.................................... 85 i Llythyr i'r Cenhadwr,..........................86 Uemscn, N. $.: AEGRAFFWYD GAN JOIIN R. EYEEETT. Ffurfiad eglwys yn mhlwyf Utica................ Y Gydgynghorfa................................ Caethwas ftbedig yn cael ei ddal a'i ryddhau,___ Dyfyniadau o Lythyr o GalirTurnia,.............. Cronicl yr Ysgolion. Y. S. Annibynwyr Utica,....................... Y. S. Soar, Youngstown, Ohio, Y. S. eç;lwys Annibynol ü-yntat'Piftsburírh am '50, Y. S. hen eglwys gynulleidfaol Gymreig Pittsburgh, Ganwyd...................................----- Priod wyd.................................... B u F arw,................................... HANESIAETH DRAMOR. Prydaîn Fawr. Diogelwch yr Atlantic.......................... 91 Agoriad y Senedd,............................. 91 Rhufain....................................... 92 Cymru. Llythyr oddiwrth y Parch. .1. D. Edwards........ 92 Cyfarfod Caerlleon,............................ 93 Urddiad....................................... 93 Capel Seisnig Llanelli.......................... 93 Maesyrhaf, Castelìnedd......................... 94 Ail-agoriad Bethel, Glan ymòr, Llanelli,......... 94 Agoriad addoldy................................ 94 Darlith,....................................... 94 Arall,......................................... 94 Iwerddon, marw o newyn,..................... 94 Llanberis...................................... 95 Damwain angeuol,............................. 95 Marwolaethau,..............................., 95 PERORIAETH. Glan v Bedd................................... yc