Skip to main content

3onamx, 1S5L 'BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DÜA." CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Tangnefedd,.................................... 1 Darlith ar Matt. 5: 4,...........................4 Adenedigaetb................................... 6 Darlith.........................................7 HANESYDDOL. Yr Aifft a'i hynodion,............................ 9 ENWOGION CYMRÜ. Aneurin,..............................-....... 1° AMRYWIOL. Ar ddyn annghymedrol pan yn > .. ll arwyddo yr ardystîad, )............"" Swyno gan neidr,.............................. 11 Yr Achos Traethodol,...........,................ 11 Llwyddiant y Bibl,............................. 13 Cyfamod Dafydd Cadwaladr,.................... 13 Amry wion..................................... 13 Gofyniad rhyfedd,.............................. 14 BARDDONOL. Anerchîad at Olygydd y Cenhadwr.............. 15 Ochenaid ar ol Mabolaeth,....................— 15 HANESIAETH GARTREFOL. Adroddiad Cym. Fen. yr Y. S. yn Utica,......... 15 Llythyr oddiwrth y Parch. B. W. Chidlaw....... 16 Corpholiad eglwys Montello,.................... 16 Agoriad Capel y Wesleyaid Cym- > 17 reig yn Ninetysix, Remsen, J......"...... Cyfarfod trimisol Remsen,,..................... 17 Annghymeradwyaeth o gladdu ar y Sabboth,-----17 Mynegiaeth Bibl Gymdeithas Rem- ? 17 sen, Steuben a'r cylchoedd, 5.......... Cronicl yr Ysgolion,............................ 19 Newydd Galarus o Galifibrnia,...............-. - 19 Taith o Gymru i America,...................... 19 Marwolaeth T. Davies, Old Man's Creek, Iowa,. 20 Damweiniau galarus,—yn Remsen,—Yn York Mills,—ger Whitesboro,—ger Buffalo Newydd, 21 Rhoddion hardd,............................... 21 Yr Ysgol Sabbothol yn y Gorllewin,............. 21 Y Gymdeithas Draethodol,...................... 22 YrAchos Biblaidd............................. 22 Ymfudiaeth i Oregon,.......................... 23 Y Gydgynghorfa,.............................. 24 Diweddar o Galiffornia,....................____ 54 Gwragedd cecrus,..............................24 Argraffu Cymraeg yn America,—Trefedigaeth Ru- feinig,—Tân yn- Augusta, Me.,—Cywilyddus,— Goleuni Mr. Paine,—Dynes anturiaethus,—Eg- lwys gyfoethog,—Colledion drwy dàn yn Utica, Y Cyfrifiad yn Texas,—Carolina Ddeheuol,— Boddwyd,—Y Colera yn Jamaica, — Awyren genadol.—Y Telegraff at wasanaeth newydd,— Y Gymdeithas Draethodol Americanaidd,......25 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw,............ 25, 26 HANESIAETH DRÌMOR. Prydain Fawr,................................ 27 Cymrü. Gohebiaeth o Gymru,.......................... 27 Sefydliad gweinidog............................ 29 Urddiad..................................... .30 Cymdeithasfa Bangor,___...................... 30 Chwarel Caebraich-cafn,—Blaenau Ffestiniog,— Nantyglo,—Merthyr Tydfil,...................30 Gwaith Glo Brymbo,—Penygroes gerBethesda,— Cyí'arfod blynyddol Achor,—Cymdeithas Ddir- westol Newydd,—Cendl,—St. Sior ac Abergele, —Brynmawr,—Pwllheli,..................... 31 Marwolaethau,................................ 31 PERORIAETH. Hiraeth y Cristion,-----........................32 Hemsfn, 3X. S.: ARGRAFFWYD GAN LEWIS EYERETT. E?" Ntwspaper pottage only. ^BPÌ