Skip to main content

CYF. VII. Rillf. 12. Mfl RHAGFYR, 184 "bod yb. enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Ailenedigaeth,.......................1.......353 Casineb Duw,................................ 354 HANESYDDIAETH. Hanesyddiaeth Americacyn Colurabus.........355 AMRYWIAETH. Rhyfela Heddwch........................... 355 Cymedrulder mewn bwydydd,................ 358 Ewyllys ddiweddaf y meddwyn,..............358 "FÍ'rwytli y Wiuwydden,"................... 359 Cyfarwyddyd i wneud gwin at swper yr Arg... 359 Y Winwyddei................................ 360 Atcb i ofyniad mewn perthynas i weddi........361 Y dysgyld >>tyriol &c,......................363 Cyfarc.hiad a gofyniad,....................... 364 Sylwadau ar Ysgrif y Parch. J. J. Jones,.......365 Gofymadau,.................................366 BARDDONIAETH. Crwydriadnu ymeddwl&c.................... 366 Ar farwolaetU Mrs. M. Joucs,................. 3G7 Cwyn y caethwas............................. 367 Y Dcigryn,.................................. 368 Englyn ar Foreu Eiryawg,...................368 Englynion ar Ddirwest,...................... 368 Galwad i'r Ysgol Sabbothol...................368 Y Parch. Goronwy üwain,....................368 HANESIAETH GARTREFOL. Indiaid Gwynion,............................ 369 Y Blaned Newydd........................... 369 Cyfarfod Ysgolion Cincinnati,................. 370 Ysgol St. Clair,.............................. 37Ü " Bethel.................................370 " Bradford,..............................371 ürddiad Mr. Thomas W. Evans.............. 371 O Faes y gwaed,.............................371 Dv?wvddiad angeuol......................... 371 Cofiant Mr. Wm. Roberts,.................... 371 " Mr. Wm. R. Evans.................... 372 Yr etlmliad yn niialaeth C. N....Y Fyddin Ddir- westol,..Yspytty Massachusetts.-.Cerbyd dan „, ^ hwvliai,..Meihion Dirwest, .. Lh'wodraethfa Vermont,.."Haelfrydedd,..Agerddfiidau ar yr Olüo...Monterey,. .Cwrw... ArgratTwasg New- ydd Santi Fc,..YGledr(Tbrdd i"r Mor Titwelog, . .Preswylfeydd cnbvdns,. .CledrtTordd Mon- treal a'íroy,..Yrlndia Orllewìnol &c........ 373 jr^ Cynyrch y Gorllewin,. Gweithfeydd Utica,..Y W\ Cawr ieuanc,..Y ddiod feddwol,.. J. Q. Adams, ..Milwaukee,..Wm. L. Garrison, &c,......374 Priodwyd,...................................374 Bu Farw,.................................... 374 HANESIAETH DRAMOR. (p|'' Prydnin Fawr................................ 376 Iwerddon,................................... 376 Ffrainc,..................................... 377 Ysbncn......................................377 Portugal..................................... 377 CVMRÜ. Gohebiaeth o Gvmru—Llythyr > „-- y Parch. Evnn Jones, > Elihu Burritt vu Nghymru...................379 Banîor,.....1...............................379 i Merthyr,.................................... 379 Llantrisant................................... 379 M,/ Corris....................................... 379 Palestiua,.................................... 379 Pendnran,................................... 379 Beauford,.................................... 379 Priodasnu....................................380 Marwolaethau,............................... 380 Manion,..................................... 380 R E M S E N : ÀRGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT. For PoitBro k«e foarth psge of eovw.