Skip to main content

AWST, 18 46. " BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." C Y N W Y S IA D . DÜWINYDDIAETH. Esgeuluso cydgynulliad,..................... 225 Ar y pechod o falchder....................... 226 I.lywodraeth Foesol Duw,.................... 223 Brawdgarwch,............................... 232 HÂNESYDDIAETH. HanesAtTrica................................ 232 Toriad gwawr ar y byd....................... 233 AMRYWIAETH. Anerchion ar Hcddwch.......................234 Ar.ogaeth i Undeb Cristionogol................235 Cynghorion i Bregethwyr,. ..................238 Y O.oraermid yn yinndael a Gaul...............233 Y Brytaniaid a'r Celtiaid o'r un gwreiddyn,___239 Gwraig gweinidog,...........................239 Gofyniad,................................... 239 BARDDONIAETH. Cvwvdd v Greadigaeth.......................239 *ÎP)* Cŷfryngòlií.eth Crist,.......................240 " Pan feddvliasom HtU Sion,"..................241 Galarar ol'y Parch. H. Huglies................ 241 Y CRONICL CENHADOL. Rhnndir v Grand Lisne,...................... 242 Talaeth Maine............................... 142 Protestani;ieth a Phabyddiaeth,..............242 Hyfryd dirind y Cenhadon yu Malabar........243 Yr rf.riedigaeth yn Twrci,..................... 243 Y Cherokeaid,..............................243 CERDDORIAETH. Sylw ar Ysgrif D. T...........................241 HANESIAETH GARTREFOL. Neillduad Gweinidogyn lowa,................243 FYurfiad Eglwys Cattaraugus,.................244 Yr achos gwrtìigaethiwol yn lndiana, Pa.,......215 Caethfasnach Newydd,....................... 246 •Cyfarfod Abersiwgr,......................... 246 Ysffol Sabbothol Pottsville.................... 247 » .» Ty'n Rhos...................247 Dygwyddiadau galarus,......................247 YFyddin....................................243 Y Gy'nghorfa Americanaidd,..................248 Mr. Ciissius M. Clay,......................... 248 Ffeithiau i'w cofio............................ 249 Y cnvdau a'rCynhauaf,...................... S49 GHiiwyd.................................... 249 Priodwyd,..................................£49 Bu farw,.....................................219 ^ddy.-g yn Va.,-^Gwlsn,..................... 249 Tobacco,—Gwair Ffrwvthlswn,—Dyled Mexico, —Coleg Girard,—Traul Rhyfeí, — Rhandir Haiarn O.,—Cynydd Wisconsin,—;Dirweî,t,— Attafaeliad,, — Gwarei<ldiad, — Ysgrifenn ar Newyddiaduron,—Gorlifiant,— Pwy sydd yn talu?—Rhyddid y Wasg,—Gwair o lowa,— Agerddlongau newyddion.^-Cledrrlordd Port- land a Montreal............................ 250 EfTeithiau y Gwres,—Ymosodiad ar California,— Byddiu Taylor,............................251 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Dilead Deddfau 'r Yd.—Ysgrif diogeliad bywyd, —Terfyniad Gweinyddiaeth Syr R. Peeí,— Arg. J. Russell yn Brif Weinidog............251 Araeth Syr R. Peel,—Achos Oresron.—Anrheg Fawreddus,—Cylüd Lloegr,—Tariff Newydd Lloegr,—Marwolaeth y Pab &c,............252 Cvmrü. YParch. R. Jones. Sirhowy,..................252 Cyrnanfa Sir Gaerfyrddin,....................253 Conwv.......................................253 Abertnwy....................................253 Wyddgrug...................................253 Merthvr,.................................... 254 YrHin......................................254 Hhau lythyr o Gymru,........................254 Yr Eglwys Rydd a Chaethiwed...............254 Ma*sy ronen..................................255 Addoìdy Heol Aldersgate Llundaia,...........255 Aberdar nc Abernaut.........................256 Priod.afau...................................256 Marwolaethau................................ 256 R E M S E N : ARGEAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT.