Skip to main content

Senedd-dy yr Unol Dalaetliau,.............. DUWINYDDIAETH. Samuol yu fachgen,.......................... 104 Pregeth,"..................................... 195 HANESYDDIAETH. Hanesyddiaeth Henufiaethol................... 200 Gwahanol Enwau Ynys y Gooieriaid,.......... 201 Derwyddou,.................................. Í30I AMRYWIAETH. Y GaotlifaMiach &e.,........................201 Y Badwr Dedwydd..........................203 Undelt CvnulleJdf«ol Pennsvlfuiiía............. '205 Dryguu Ìlhyfel...............................'2(\C> BAUDDONIAETH. Cwvn y.Bardd,.............................. 208 Yr Enílihiwr.......*.......................20S Y Felin Ddirwestol........................... 20R Rhinwedd ue anrhydedd...................... 208 Càn mcwii ffordd o wuwd&c,................203 IIANESIAETII GARTREFOL. Sofydliad Gweiniiloir......................... 200 D.imwain alnnis vn P_lmvra,................. BÛ9 Y."<rot Sabhothol DauviIlo..................... 3fl!l Pottsville.................... 2í>o Cvm_nf_o_dd v Bedyddwyr a'r Trefn. Cal...... 210 Y no«on eelirydu* hono, ..Pabyddiaetli yn y fydd- in,—Rnin i'r Milwyr,.. Aclios Rhyddid yn H. N., .. Daeargryu, .. Corwynt, .- Tán yn îît. Jnr___í jî. Jolin's..Chwareudy ar dán,..Y tiroedd cy- n^M*jf lineddus,. .'Haiarn yn Mid_i#au,..y Morw> i a n' Dirwest,.. Llogau Pemisylfania.............. 217 vÿXZ£BM HANESIAETH DRAMOB,. * \Lyit Prydaiu Fu vt r................................ 217 JÎ^Mjl iv4<nn'^ '""••---"•■-- •---"--■•"-•-•----- 218 W^feíw' Portugal.....................................218 /j^^Ä Terfysg yn Jerusaiem,........................213 ^■;SîO'J Cvmru. £ <Qk-'l Undeh Cris tionogol.........................218 Ẅ1»ÔŴ YsgolionTredegar u Sirhowy,................219 ■=W>?ÌK Bmbycli.................................... 210 l'ggöfl Pont Menai,................................ 220 N^ÖÍM Caerfyrddiu.................................. 220 &{&/§ DolgélÌau;'.'.'/.V//.V.'.".'.'.V.'.-'.'.".'.'.'..'-".'.'.'.'.'.".'.'. 220 fgtljl Llandrillo.................................. 220 W/ Geili.....:.................................. 2-0 $<L,f Bangor.....................................220 fjẂ^|ìÌ I.umwain ularus............................. 521 ^r-^&y* Cvflaf_n ofuadwy, ........................... 221 JäJmùL Talybont.......*.............................221 B^^| Ymerodraeih y Fr. nines Victoria.............. 222 rr^öî*-* Mord.iith i'r India Ddwyrei'iiioi...............222 Jp3ÉÌ*í Cladttedigacth y Pareh. D.Griffiihs, Custòíinedd, 224 (fjgÊËK PERORIAETH. 0^kl, Rbinwedd,................................224 ^jYtŴ ------------_ WEsi