Skip to main content

MEHEFIN, 1846, "bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." C Y N W Y S I A D . DUWINYDDIAETH. Crefydd bur,................................. 161 Biasluu o bregetli,............................163 Cynghoriou i Ddiaconiaíd,.................... 166 Tlysau,...................................... 167 AMAETHYDDIAETH. Y Tyddynwr diog,........................... 167 AMRYWIAETH. Ynysyrla,.................................. 168 Dilead caethiwed,............................170 Cip-olwg ar Reolau Dysgyblaeth,............. 171 Amddiflyniad................................. 172 Ateb i ofyniad E. Davies...................... 173 BARDDONIAETH. Y Wlad Hyfryd..............................173 YCyfaill gau,"................................ 174 Gwerthfawrogrwydd y Bibl,..................174 Cau i'r Myglys............................... 174 Nosdda,.".................................... 174 CERDDORIAETH. Trawsddodiad trwy leddf-nodau...............174 Trawsddodiad Mr. T. T. Joncs................ 175 Y CRONICL CENHADOL. Temlau yn yr India Ddeheuol,................ 175 Erledigacth ar yr Iuddewon,.................. 176 Erledigaeth yu Twrci,....................... 176 Y Ceyloniaid a'u duwies,.....................177 Madaguscar,................................. 177^ HANESIAETH GARTREFOL. Cymdeithas Fiblau,.......................... 173 Ysgol Sabbothol Minersville,.................. 178 Cyfarfod Triroisol Centrcville,................178 Y Gymdeithas Genhadol Gartrefol,............ 178 Y Gym. Fib. Gymreig Pittsburgh.............. 179 Uudeb Cynulieidfaol Pennsylfauia............. 179 Yr lîudcb Efengylaidd.....'................. 180 Yflgol Jones Town,......................... 180 Ysgol Gynulleidfaol Ciucinnati................ 181 Gwyl Dewi Sant yu. Bryn Anwar,............. 181 Cyfarfod Trimisol,........................... 182 Gwyliau Caerefrog Newydd,.................. 182 Marwolaetli Mr. Torrey,...................... 183 Ganwyd......................................183 Priodwyd,................................... 183 Bu Farw..................................... 184 Cofiant Mr. B. Morris......................... 184 " Miss Sarah Joues,..................... 185 VJ, . , Twyll Milleriaeth............................ 185 ¥^ Y Pab a'r Puseyaid........................... 185 '• Gwrthgaethiwed,.............................186 Cvflosgfa arswvdol vn Canada,................ 186 RÌiyfel aMeiico, ..'.......................... 186 O Faes y rhyfei 1............................. 186 Y Fuddugoliaeth Ddirwestoi,................. 187 Gwirioueddau................................ 187 Y Sabboth,—Heìiwr dynion.—Y clefvd Melyu a Newyn..................................... 188 HANESIAETH DRAMOR. Prydain FiWR. Achos Oregon................................ 18« Seuedd Lloegr............................... 188 Masnach Lloegr,............................. 188 Iwerddou................................... 188 Yr Hv>baen.................................. 188 Portugal,.................................... 188 India,....................................... 188 Cynygiad at fywyd Beniu Ffraiuc,............ 189 CyMRU. Merthyr,—Rhymney,—Maesteg,—Bagillt,—Ruth- yn. — Beddgelert.—Corwen, — Diubych,—Cacr- narfon,—Snrn,—Nantyglo...................189 Baupor.— Mertbyr,—Dymeirchíou,............ 190 Urddiad Mr. J. Bowen........................ 190 ('[L-o, Agoriad Capel Birkcuhead,___................ 190 Cymdeithas Yinfudol Gvm. Liverpool,......... 190 Priodasau............."....................... 191 jfê£M' Marwolaethau,............................... 191 vJ2rẁ3J PERORIAETH. C' Gorphenwyd,................................ 192 R E M S E N : ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT. ^^^^^^^^á^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ì