Skip to main content

MAI, 18 46. " BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." C Y N W Y S I A D . DUWINYDDIAETH. Diwygiadau Crefyddol,....................... 129 Anfarwoldeb yr enaid,........................130 Rhyfeddod Calfaria,.......................... 131 Anerchiad at Frodyr crefyddol................ 132 AMRYWIAETH. Ynys yr Ia,..................................134 Talfyiad o Hunes Bywyd y Parch. J. Wesley,.. 135 Dilead caethiwed,............................135 Gwareidd-dra y Cymry,...................... 137 Mabwysiedig fab y^Dywysoges................ 133 Traul rhyfel,.................................141 Atebion i Ofyniadau,......................... 142 Ateb i ofyniad David Nicolos..................142 Arall i ofyniad D. N ,......................... 143 Ateb i ofyniad Byr ei ddeall................... 143 Gofyniad,.................................... 143 BARDDONIAETH. Galar-Gan,.................................. 143 CanamRyddid,............................ 144 Life's Journey,.............................. 144 Y CRONICL CENHADOL. Madagascar,................................. 145 HANESIAETH GARTREFOL. Gwledd Flynyddol Cym. Hacl. Dewi Sant,____ 146 At Olygydd Seren Oueiíla,................... 14S Cofiant Mrs. Griffiths......................... 149 Cyfarfoá Ccnedlaethol y Cymry yn Palmyrn,... 149 Ysgol Sabbothol Carbondale,.................. 150 Damwain alarus,.............................150 Cym. Fibhndd Gymreig Oncida,............... 151 Dcddf y Trwyddedau........................ 151 Ffcithiau i'w cofìo,........................... 152 Ty-losgiad yn Floyd.......................... 153 Y Gynghorfa Americanaidd,.................. 153 Cofiant Henry Clenient,...................... 153 Llongddrylliad yr Orcgon,.................... 153 Ein cysylltiad à Mesico,...................... 154 Ganwyd,..................................___154 Priodwyd,...................................154 Bu Farw,.................................... 154 HANFSÍAETII DRAMOR. Prydain Fawr,...............................156 Cymru. Cyfarfod Dirwestol,.......................... 157 Cvfarfod L'ndcb Cristionogol.................. 157 -»;> Frost, Williams a Joncs....................... 157 ""*> Damwain Alaethus,........................... 158 Cledrffordd Canoldir Cymreig................. 153 Pentreberw.................................. 158 Merthyr,.....................................158 Llandril! o,. .................................153 Ysgol Llan Rhyddlad......................... 159 ArwydJ o barch i woiuidog................... 159 Beaumaris,................................... 159 Abergweley,................................. 159 Llangefui.................................... 159 Mostyn,..................................... 159 Machy n! leth,................................. 159 Caernarfon,.................................. 159 Haiarn,..................................... 159 Llanelli, .................................... 159 Aberystwyth, ....................... .......160 Priodasau................................... 160 Marwolaethau,............................... 160 IÍANtsiAtTH Ychwasegol, 3ydd tu dal. o'r Clawr. R E M S E N : ARGR\FF\VYD GAN J. R, & R. EYERETT.