Skip to main content

CYF. VII. RMf. 4. EBRILL, 1846, " BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID VW DDA." € Y N W Y S I A D . DUWINYDDIAETH. Diwygiadau Crefyddol.........................9" Offrymau rhad................................ 98 Gweddioam lwyddiant,....................... 100 Annibyniueth eglwysig,....................... 101 AMRYWIAETH. Tuflen....................................... 103 Duwioldeb boreuol............................ 103 Pethau nid wyf yn eu hoffi,....................104 Eohnslonrwydd Caethiwed,................. 105 Breuddwyd.................................. 100 Anerehiad at Athrawon yr Ysgol Sabboihol,.... 107 Myfy rdod ar y Blodeuyn,..................... 107 Bywgrnflìad y dyn dedwydd................... 108 Gwaedd uwch Ẃyddgrig, Cymru.............. 108 Atebion i Ofyniadau,......................... 108 Gofyniadau,.................................. 110 BARDDONIAETH. Dcisyfiad am Ddiwygiad,..................... 110 Cwynfan y Pererin,..........................111 Esaiuli 53 ai gynghanedd,.................... 111 Y CRONICL CENIIADOL. Marwolaeth y Parch. Wm. Knibb,............. 112 Pnganiaeth y caethion Amcricanaidd,.......... 113 Diwygiad yn Ffrainc.......................... 114 CERDDORIAETH. Trwcsddodiad,.............................. 115 IIANESIAETH GARTREFOL. Ymweliad yn nchos yr Ysgolion,............... 116 Gwyl Ddirwestol Minersville,.................. 117 Ysjrol Sabbothol Utica,........................ 118 " " Pittsburgh,................... 118 » » Elo.......................... 118 Cyradeithas Feiblaidd Radnor................. 118 Arwyddion yr Amseroedd,.................... 118 Goríifiant diweddar,........................... 120 Cymdeithas yr Hen Frythoniaid Utica,........ 120 Rhedegfeydd ceffylau yn wahardiledig,........ 120 Llofruddiaethnu arswydol, .. Dygwyddiad Al- acthus nr y Mississippi,.. Ycrmont o ochr Dir- west...DirwestynbudflugoliaethuynRemsen, . .Buddugoliaeth Ddirwestol eto,..Yr Hin,.. Hawliau gwragedd,. .Mr. Gough yu Virginia. ..Pcnnsylfania,..........................121 Byr Gofiant am Mrs. Thomas, Cymru Newydd, . 121 Cofiant Mr. David Mordecai Jones,............122 Priodwyd,................................... 123 Bu Farw,....................................J23 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Y Senedd a deddfau yr Yd,..Achoä Oregon... Symudiadau Milwraidd,..Gwenith o Ganada, Methdaliad, .. Tyncrwch yr Hiu, .. Llong- ddrylliad y Catarauque, .. Porsia,.. Brwýdr waedlyd yn yr ludia Ddwyreiniol,........... 1S4 Cymru. Y Llifeiriant diweddar,.....................124 Dyn ffodus................................... 1-25 Rhvbudd i weisiou ffarmwyr,.................J25 Rhybudd i Chwiffwyr......................... 125 Angeu disymwth,............................ 125 Damwain alarus,............................. 125 Bala.........................................125 Ysgol Athrawon Aberhonddu,.................125 Croesoswallt,................................ 125 Milffordd..................................... 125 Mach vnKeth,.................................125 Trcdegar..................................... 125 Abergele,.................................... 126 Llanw v Mor.................................126 Llongddrvlliadau,............................ 126 Lladrad,.".................................... 126 Gwaredigaoth hvnod,......................... 126 Cenhadwr Trefol,............................ 126 Damwain..................................... 126 YSiartiaid .................................. 126 Risca—Coll bywyd arswydus,................. 126 Yr Undeb Cristionogöl, ."...................... 127 Priodasau................................... 12fl .Murwolacthau................................128 PERORIAETH. Yspacn...................................... 128 Hanesiabth Ychwanegol ar y 3ydd tudal. o'r Clawr. R E M S E N : ARGRAFFWYD GAN J. R. «fc R. EYERETT.