Skip to main content

tpr This Periodical is by law a NEWSPAPER. See page 4 o/ cover. «OI ÌSs^T -.'•... f • - ,C -• . -T v. .—T-', .-■•T •-■...• .-Sd^ẃá^' -'. • ^*©^. - MAWRTH, 18 46. <cBOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." C Y N W T S I A D Darlun—golwg ar hen ddinas Athen—yn wyncbu y ddalen gyntaf. Ycliydig ffeithiau o Iianes Atlicn,......... BYWGRAFFYDDIAETH. CoCant y diweddar Barch. W. Watkins,.., líi*S& ! i DUWINYDDLIETH. Diwygiadau Crcfyddol................... Eglurhad ar Esaiah 64: 6,............... i'T^Vn Annibyniaeth Eglwysig,................. Llwyddiant achos yrArglwydd,.......... AMAETHYDDIAETH. Y Scfyllfa yn aurhydeddus &c,.........., Cloroii cochion,......................... Gofyniad Amaethyddol,.................., AMRYWIAETH. Arwyddocad deigryn,................... Gwneud daioni,_____.................... Cyfrinach rhwng Annibynwr a'i gyfaill,... Dirwcstiacth............................ Gosod pendcrfyniudau mewu ymarferiad,. Gofyniad difrifol,....................... \r Cymydog peryglus,................... Y Meddwyu truenus..................... Rhai pethau nad wyfyn hoíiì............ Y Cacthiwcd yn Amcrica,................ Yegrif fer at " Un o Fryn Llwyd,"........ Gofy niadau,............................ 05 73 BARDDONIAETH. Y Cymro bach yn y nef................. Mawredd y Greadigaeth &c,............ Anerchiad perthynasol,................. Anerchiad v Bardd i'w frawd £cc,....... Rcv. B. W. Chidlaw,.................. Galar-Gâu i Mrs. Mary Thoraas,........ Trawsddodiad, Canu Mawl,. CERDDORIAETH. 83 HANESLiETH GARTREFOL. " Licctisc " or " Xo License,".................. 83 Ymdrech Hwyddianus o blaid yr Ysgolion,......84 " Mi allaf finau hleidleisio,".................... 85 Cyra. Fciblaiddy Bedyddwyr..................85 Cym. Ilaelionus Dcwi Sant,....................S6 Gwaredigaetb,................................86 Damwaiu,.................................... 87 Boddi,....................................... 87 Araeth y diweddar Barch. J. Williams,.........87 Cydnabyddiaeth............................... 83 Ysírol Sabbothol Dundaff,...................... 88 " " Western,......................83 Lhthyr,......................................88 " Breuddwyd,"................................ 89 Dcongliad y " Breuddwyd,"...................89 Llongddrylliad arswydlawn....................90 Y Gynghorfa Americanaidd,...................91 Planed newydd, .. Fflangellu i farwolaeth... Dysçreidiaeth j-n Missouri,..I <)regon,..G!o n Haiarn vn Mhennsylfania,..Yr Ager-long Ryfel fwyaf,.........."......................91 Priod wyd,.................................... 91 Bu Farw,.....................................91 Cofiant byr am Mrs. Erland,................... 92 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Y* swn am ryfel,..Senedd Lloegr.-.Dyfyniad o Lythyr,..Cynllun gweinyddol Syr R. Peel,.. Iwerddou &c,...........................93,94 Cy.MRU. Urddiad Mr. Laac Jones,......................94 Agoriad Addoldy..............................94 Undeb Cristionogol............................94 Llifeiriant dychrynllyd,....................... 95 Priodasau..................................... 95 Murwolaethau,................................ 85 PERORIAETH. Adfcriad...............................72.....96 Hanesiaeth Ychwanegol ar y 3 ydd tudal. o'r Clawr REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT.