Skip to main content

Cyf. V.-Rhif. 11, miuif i iiiiioiiiin. TACHWEDD, 1844. "BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Rhagoriaethau y Bibl Sanctnidd,............____321 Crist yn wrthrych i'w ganmol,...................322 Parhad y bregeth ar Fedydd,....................323 Tlysau,.........................................3: ANIANYDDIAETH. YLleuad......................................326 AMRYWIAETH. Coffadwriaeth am J. Boltwood,...................327 Yr Iawn,........................................329 Ffeithiau Alcoholaidd,...........................330 Breuddwyd hynod,...............Tirt...........331 Sylwadau ar Ganu Mawl,...........m...........3.32 Sefyllfa foesol Liverpool,...........~i..........333 Hunanyraddiffy niad.......................*.....333 Cynadledd Ma'chynlleth.................. .......334 Aniddiffyniad,..................................335 Chwedl Gyffrotts,...............................336 Gofyniadau,....................'...............336 BARDDONIAETH. Cán er coffadwriaeth &c,........................336 Bedd Argraph Orislion...........................337 Penillion........................................337 Llef drosfy ngwlad,............................338 Y Caethwns,....................................338 Oed y Bardd,.....................• ............338 PERORIAETH. ■ Gwafaoddiad,...................................339 Y CRONICL CENHADOL. Deheudir Affrica,...............................340 Buxton,........................................340 HANESÖAETH GARTREFOL. "Cyfarfod Dirwestol yn Remsen,................. 340 Cymanfa Pennsylfania,..........................342 Llythyr.......................•*................343 Coffadwriaeth am Mrs. E. Hughes,...............343 At y Cyrary yn Nesquehoning, &c.,.............344 Agoriad Capel a Sefydliad Gweinidog,...........344 Mr. Birney ar y Tariff,..........................344 Dvweyd Anwireddau,...........................345 Nid ywfelly....................................346 Cnrn-ddy wediadau,..............................346 Camsyniadau,..................................347 Y Cyhuddiad o enllibio,..........................348 Cyhuddiad yn erbyn Golygydd y Cenhadwr,......348 Llywydd Texas yn wrthwynebol i > 34g ymgysylltiad a'r Unol Dalaethau, i............. Urddiad yn Danville,............................348 Cydnabyddiaeth,........^.......................349 Corwynt arswydus yn Buffalo,...................349 Cvmdeithas Haelionus Dewi Sant,...............349 Melin Pylor Akron,.............................349 Gweddw Mr. Cilley,.............................349 Maer St'John,—Goliaeth y Tobacwyr,—Dygwydd- iad trallodus,—Trwydded yn Ynysoedd Sand- wich,—Y Bobl Dduon yn Mhrttsburgh,—Y Fas- nach Gaethiwol,—Etholiadau diweddar,........350 Priodwyd,......................................351 BuFarw,.......................................351 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr, Rhyddhad O'Connell............................351 Louis Philippe yn Lloegr,.......................351 Dychweliad y Frenines,.........................351 O'Connell,......................................351 China...........................................351 Sweden,........................................351 Cymrü. Cymanfa Annibvnol y Gogledd,..................356 Cyfarfod blynyddol Pwllheli,....................352 Gweithred ddrygionus,..........................352 Colli Bywyd....................................352 Eglwys Annibynol Caerfyrddin,..................352 Esgob Ty Ddewi,...............................352 Castell nedd,....................................352 Wrexbam,......................................352 Llangollen,.....................................352 Priodasau,......................................352 Marwolaetb.au,.................................352 RE MSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT Two sheets—Postage, notover 100 miles, 3 eents; over, 5 eents,