Skip to main content

Cyf. V.~Rhif. 7. mmiiffi AiiimiHuii. GORPHENAF, 1844. BOD YB. ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDl AETH. Cgfianl byr am y Cadfridog Morgan Lewis...... 193 DUWINYDDIAETH. Dorlith ar drugareddau daearol,................. 194 Swyddogion eglwysig,.......................... 195 Cariad brawdol,................................ 197 Yflbrddi foddlonrwydd,.............'.......... 197 Sylwedd Prcgeth,..."........................... 198 Parhad y Bregelh ur fedydd,...................201 AMAETHYDDIAETH, G wenyn.......................................203 Peiriant gorddi newydd,........................203 Troi i tnewn gnydau gloision,...................203 Ysgall Canadà,.................................204 IEITHYDDIAETH. Goiriuu wedi eu ìnabwysiadu i'r Saesonaeg \ 0q, o'r Celtaeg, } ~ AMRYWIAETH. Myglys,......................v................204 Gweddi ddirgel y cybydd,......................2U4 Rheswm y Meddwyn dros wrthod uuo à dirwest,. 206 Cyfrinuch Evan a Dafydd,......................206 ■ Un o Ddamegion y Parch. C. Evans.............. 206 Gohebyddion v Cyfaill a'r Cenhadwr,...........29Î Ateb iofyniad B. D., D'undaff,...................208 (iofyuiadau,......___..........................208 BARDDONIAETH. Cofiayfarn a fydd,.............................209 Englvnioii,...................................209 Ychydig Benillion............................ 209 l'r Iaith Gy mraeg...............................209 Y CRONICL CENHADOL. Byr olwg ar fyddin yr Oen,.....................210 Anerchiad y Parch. Peter Jacobs,...............211 Y Mela Fawr wrth uniad y Ganges a'r Jurana, ... 211 Y Cymdcithasau Bibluidd'yn Nghymru,..........211 Peuaeth Seland Newydd a'r esgob Pabaidd,......212 Ccnhadon Pabyddol,..........,................212 HANESIAETH GARTREFOL. Gair oddiwrth Gymry Grainille, Newark, SíC,... 212 .Sofydliad eglwys. ueillduad Diac-oniaid, \ 2>o ac urddiad cwcinidos, }...... Cyfarfod Penymynydd...."......................213 Murwolaeth ddisyniwth.........................214 Agorind Capel Parish ger Palmyra,..............214 Damwain ecbrydus ger Palmyra,................ 214 Ynifudwyr i Oregon,...........................214 Trvchineb alaoihus vn Williamsburgh,..........215 Y Cyfarfod trimisol,............................215 Yr Ymgeisyddion am y Llywyddiaeth,...........215 Dilead caethiwed yn ddaioni cyffrediuol,.........216 Sefydlfa v Cvmrv vn swvddi Gallia a Jackson,... 217 Ysgol Sahbot'hol Ty'n y Ìlhos,..................217 Sefydlfa Strattford,............................218 Yr Eisteddfod Americanaidd,...................218 " O ddau ddrwg dewiser y lleiaf^"............... 219 Ymddygiad cyfiawn,—Alaethus,—Ornest,—Rhyfel Indiaidd,—(iwellhnd,— Eiu poblogaeth, — New- ydd da,—Tarawiad Melltei.................... 219 Dirwest ar gynydd,—Llywodraethfa Connecticut,— Cyfarfod mawr yn Boston,—yn Akron, O.,— Llongddrylliad,—Pa beth nesaf,—Boston a Mon- treal,........................................ 220 Priodasau...................................... 220 Murwolaethau,................................ 220 HANESIAETH DRAMOR. Prvdain Fawr,............................. 221,222 Y r 111 d ia,...................................... 223 Twrci......................................... 223 Cymrü. Rhan Lythyr o Gymru,........................ 203 Diangfa gyfyng yn ngweithfa Ty Ddewi,........223 Cyfarfod y Mwnwyr,...........................223 Dowlais,....................................... 224 Ofergoeliaelh,................................224 Llon'gborth Llanelli,........................... 224 Ymfudiad...................................... 224 Priodasau yn Nghymru.........................224 Marwoluethau yn Nghyniru.....................224 Crynodeb Cyffredinol,......................... 224 R E M S E N: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two sheets—Postnge, not over 100 miles, 3 cents; ovcr, 5 cents.