Skip to main content

OIIIAIffl lllllOllllll. MEHEFIN, 1844. ;BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWTSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. Byr Gofiant am y Parch Philip Henry,.......... 161 DUWINYDDIAETH. YrYsgrythyr yn unig reol ffvdd ac ymarweddiad, 161 Pa gleddyf oëdd hwn?.......................... 163 Heddychlonrwydd teyrnas y Messiah,........... 163 "Ydydd hwnw,"..............................164 Cristionogaeth,................................ 164 Tlysau,........................................ 166 HANESYDDIAETH. Tarddiad Cenhedlocdd y ddaear,................166 AMRYWIAETH. Defnvddioldeb dysgeidiaeth i wein. yr efengyj,... 167 Taith trwy dalaeth Ohio,........................ 168 Ymddidolaeth oddiwrtli y byd,.................. 171) Esponiad,......................;.............. 173 Gair at Bedyddiwr (a\ì) Remsen,............... 173 Rheolnu Cerddoriaeth,......................... 174 " Teyrnns nefoedd,"............................ 176 At weinidogion yrefengyl,..................... 176 Gofyniadau,................................... 177 BARDDONIAETH. Teimladau tad,........................!........177 Englvnion o Gyduabyddiaeth,..................178 Penillion,...................................... 178 Cydnabyddiaeth................................ 178 Galwad am ddiolchgarwch,..................... 178 PERORIAETH. Banky Felin,.................................. 179 Y CRONlCL CENHADOL. Y Tvẃysog Burmanaidd,....................... 180 Mndras,....................................... 180 Hamburgh,.......»............................ 180 Allahabadad,................................... 180 Y pedair Ynys Heddyehol,..................... 180 HANESIAËTH GARTREFOL. Cylchwyliau Haelionus 1844,................... 180 Cythrwfl trallodus yn Philadelphia,............. 183 Agoriad Addoldy,..............................184 CyfarfodpregethuTronton.................,-----184 Ysgol Sabbothol Pottevi»le,..................... 184 » Pnlmyra,....._____...^......... 185 Trallod nrDrnllod,.......................... 185 ByrGofiant am Mr.T.Evans.......:............185 Mrs. Alice Richards,.....____...186 Genedigaethau,................................ 186 Priodasau,..................................... 186 Marwolaethau,................................. 187 Yr Eisteddfod Americannidd,...................167 Y Gwrthwyncbiad i dderbyniad Texas,..........187 " . inchos Rhyddid,.........___188 Diweddar o Mexico,—Y cnydati yn y GorWewjn,— Tân yn Nghoedwigoedd Ÿ. H.,—Gorlifiad y Mississippi,—Camlnsau 111. a Michi,—Y Llyw. Baidwin,—Cynadlrçdd Bnltimore,—Ymosodiad ar Mexico,—^Mr. Frelinghuysen.-----..-----... 188,189 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,___.............................189 I werddon,..................................... 189 Ffrainc,....................................... 190 Spain a Morocco,......-....................... 190 Portugol,...................................... 190 Itali............................................ 190 Sicili............................1.............190 Twrci,......................................... 190 Ctmrü. Cenhndon i'r Gynadledd wrth-efflwysig,.........190 Cymdeithas Leenyddol Llfthgcfui,..............190 Ffynon newydd yn Ruthin,...................190 Gweithfeydd glo Cwm Celyn a'r Blaina,.........190 Y Rebeccayddion collfarnedig,.................190 John Frost,................................... 190 Cledrffbrdd Cnerfyrddin,....................... 191 Gwcithfeydd Cwm F.bbw a Sirhowy,............ 191 Dygwydd'ìad Angeuol yn Nowlais,..............191 Y Ddirprwyaeth Gymreig,...................... Ifll Yddoddf newydd..............................191 Gweithfeydd Merthyr,.......................... 191 Ffrwy thlonedd,................................ 191 Talacre,-..............................•--------191 Ffair Aberhonddu.........,................-----191 Brawdlysoedd Penfro,..........................191 "Mnm'Cymru,"............................... 191 Sefydliad Silvan Evans,..................;.-----191 Priòdasau yn Ngbymru,............,........... 191 Marwolaethau yn Nghymru,.............-----... 192 Crynodeb Cyffredinol,------..................... 192 REMSEN: AHGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT, Two sheets—Poatage, notover 100 miles, 5 cents; over,3 -cents.