Skip to main content

MAI, 1844. BOD YR ENAID IIEB WYBODAETH NID VW DDA." CYNWTSIAD. - BYWfiRAFFYDDIAETfl. C»flaut_»Ir. G. W. firiffith, Granville, Ohio,..... 129 DUWINYDDlAETH. Ar ySnhboth,.................................. 131 Y Cristîoú Dyddorgur,.......................... 134 Tlysau,........................................ 136 AMRYWIAETH. Cyinystredd v leithoedd......................... 137 Yr Urim n'r Thuminim.......................... 138 Trioedd y Itlwgrilliiwr........................ 138 Dyledswydd dynioii i wcithiedu vn vstvriol > ,„Q o'u cyfrifoideb, 5 •• "B Milennrineth,................................. 140 Ymddyddiiii.................................... 14tì Achos Rbyddid n'r Cenbadwr................... 142 llbybydd i'r Cymry................... ........ 143 Rheoluu Cerddoriucth.......................... 143 Ateb i ofyuiad ar Beuarglwyddiaeth,........... 145 fiofy niadau,................................... 145 BARDDONIAETli. A m<»vlch i.tdau Marwolaeth Crist................. 145 Peitillion.......................___,........... 145 Cywydd....................................... 14tì Ytijrlyn i'r Ceuhadwr,.......................... 146 Cwyn y Caeth................................. 14G Cyíanefciu.l &c.,................................ 146 Y persou lesu.................................. 146 Y CRONICL CENHADOL. Anerchiad, . .___ ............................ 146 I■ladroii Ynysoedd Mor y De.................... 147 lln eto wedi cwyinpo ar v maes,................ 148 Taith ynChina.........."....................... 148 LlythýrDr. Hawes............................. 148 HANESIAETH GARTREFOL. Sefydliad o Gymry,............................ 148 Egíwys Gynuíleidfaol Cincinnnti,............... 149 Symudind y Parch. M». Chidlaw,................ 149 Marwoluetit ddamweiiiiol,...................... 149 Dyu wedi lladd ei wraig a'i blentyn,............. 149 Cassius M. Clay,..............*................ 150 Cyfarfod Cìwrthgaethiwol,......,............... 150 Y Barnydd Jay,—Y Farchnad mewn dynion,— Rhaffau hirioit.—Dyfais fuddiol.—Rhyddid neu unarau—Swyilil Hnmilton, <).,— Ealwys wedi llos- gi,—Suen y Niagara,—Cnrchar wedi llosgi, 150, 151 Cofnoduuam Wm. Lloyd, Pittsburgh,.......... 151 Cnffadwriaeth am Dafvdd Joues,................ 151 Priodasau,..................................... 152 Mnrwolaethuu................................ 152 Yr Eisteddfod Americattaidd,................... 153 üwyl Ddewi 1S44,.............................. 154 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Y Farchnad.................................... 157 Seiindd Lloegr,................................ 157 AchosO'Cottnell,............................. 157 Tyinhestl fawr o eira,.......................... 157 Pont Westtnittster,............................. 157 DeddfrtU yr Yd................................. 157 Pleidleisineth fiyffredinol,...................... 157 fieorge Thompson.............................. 157 Achos John L. Brown,.......................... 157 lwerddou...................................... 158 Ffi ainc,....................................... 158 Yspaeu,....................................... 158 Swedon....................................... 158 Po-tugul...................................... 158 Teyrnas Groeg,................................ 158 Cvmrü. Rban Lvthvr,.................................. 158 Haiarn n filo................................... 159 Crettlondeb nt Geflyiau,........................ 159 Lled ryfedd os gwir............................ lf>9 fiorchestwaitb yr amaethwyr,................... 159 K ebecca eto,................................... 159 Troad nllan,................................... 159 Ditmweintnu n Marwolaetbau,................... 159 Trefn gaitmoludwy............................. 159 Brawdh's Morganwg............................ 159 Rhaglttniueth.................................. 160 Canu Cymraeg................................. 160 PriodasauynNghymru,........................ 160 Marwolaethau yu Nghymru,.................... 160 Lloffion........................................ 160 REMSEN: ARÄRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two shoets—Postage, notover 100 milas, 3 cents; over, 5 ccnts.