Skip to main content

Cyf. Î.-Rliif. 4. EBRILL, 1844. "BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDIAETH. Cofiant Mr. John Rees,......................... 97 . DUWINVDDIAETH. ArySabboth,.................................. 98 Pregethar Fedydd,............................ 101 Tlysau,........................................ 103 AMRYWIAETH. G wrthgaethi waetli,............................. 104 Dylanwad Plentyn,............................. 105 Am y blaned Mcrcher...........................105 Buddugoliaeth ardderchog,..................... 106 Deddf orthrymus,.............................. 107 Y Syndod gorfoleddu........................... 107 AmddifTy niad,.................................. 108 A oedd Onesimusyn gaethwns?................. 109 Ergyd i Anffyddiaeth,.......................... 109 Marwolaeth Ỳoltaire............................ 110 Adolygiad ar Ysgrif Cristion o Ba................ 111 Ateb i ofyniad y Bedyddiwryn Remsen,.........112 Gofyniadau,................................... 112 BARDDONIAETH. Marwnad &c,................................. 112 Ffarwel «r lan bedd &c,....................... 113 Ocheneidiauy Negro...........................113 Y Gwpan feddwol a'r Gwpnn ddirwestol,........114 Englyn i Olygydd y Cenhadwr,................. 114 Gwarediad y Frenines Victoria,.................114 Penillion Gwrthgaethiwol....................... 114 Gwladfy nhadau,.............................. 114 P0RORIAETH. Rhyddhad,....................................115 Loís,.......................................... 115 Y CRONICL CENHADOL. China,......................................... 116 Madagascar................................... 116 Cymdeithas Genhadol Llundnin,................ 116 Cyfarfodydd Cenhadol Plant.................... 117 YPenaeth doll,................................ H7 HANESIAETH GARTREFOL. Trychineb alaethus ger Wnshington,............117 Anffawd angeuol eto yn y Deau,................118 Dygwyddiad dychrynedig arall,................ 118 Llythyr oddiwrth y Parch. R. P. Griffith,........119 Ysgol Sabbothol Pittsburgh,....................119 Cymdeithas Genhedlaethol &c,................. 120 Cyfarfod Brynseion,........................... 121 Cymdeithas Haelionus yr Hen Frythoniaid,......122 Cyfarfod Beibl Gymdeithas y Bed'yddwyr,.......122 Yr Eisteddfod Americauaidd....................122 Texas ar gael ei dcrbyn,........................ 123 Tàn yn West Uticn,—Boneddiçesau Cincinnati,— Mr. Hawkins,—Mississippi.—Caethes wedi ei saethu.—Ornest angeuol,— Cad. Storkton,—^Yr Ysgrifenydd Talaethol.—Y Gym. Draethodawl, —Dydd ympryd,—Plaid Rhyddid,—Y Bachgen Dirwestol a'i fain,............................ 193 Meddiant Caethiwol yn III.,—Kentucky,—Cynar- wch y tymor,—Boneddig-osau Bnltiruore,—Ach- os Rhyddid,—Plaid Rbyddid yn Virgiuia,— Theo. Mathow,—Aelodau Seneddol,—Ellmyn yu Ohio.—Ffyddlondeb Massachusetts,—Yr Ethol- iad yn Utica,—Gweithred deilwng,............124 Genedigaetbau,................................ 124 Priodasau,..... ............................... 124 Marwolaethau,..................:.............. 125 Cofiant J. W. Roborts, Crigau,................. 125 " Mrs. Margaret Roberts, Amsterdam,.....126 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,.................................126 Ffrainc,....................................... 127 Syria,......................................... 127 lndia Ddwyreiniol,.............................127 Cymru. Hir oes.—Arch-diacon Mon,—Acrefair Langoll- en, — Ruthin, — Dolgellau, — Tiriondeb &t y tlodion,—Tollborth Plasbach,—Porth Madoc, __Merthyr,—Symudiad y Collfarnedigion,— Athrofa Annibynol y Gogledd,—Caorfyrddin, 127 Priodasau yn Nghymru......................... 128 Marwolaethau yn Nghymru.....................228 Lloffîon,...... ................................ 188 REMSENi ARGRAFFWYD GAN J. R. & R- EYERETT. Two sheets—Postage, notover 100miles,3 cents; over, 5 cents.