Skip to main content

Cyf. V.-Rhif. 1. IONAWR, 1844. "bod yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Sylwadau moesol ar ddechreu blwyddyn,......... 1 Pregeth ar gyfiawnhad,.........."............... 3 Crist yn Ddoethineb, Cyfiawnder, &c,........... 6 Andabyddiaeth o Grist,"......................... 7 Y Cristion Dyddorgar,.......................... 8 Tlysau,......................................... 10 DAEARDRAETHODAETH. Mynyddoedd taullyd y ddaear,................... 10 AMRYWIAETH. Araith Indian.................................... 11 Y Parch. W. Williams ar Ddirwest,..............12 Ymgynulliadau,................................. 12 Gwendidau y natur ddynol,...................... 23 Gwaharddiadau i ddarlìain y Bibl,................ 13 Rheolau Cerddoriaeth,.......................... 15 Gofyniadau,.................................... 16 BARDDONIAETH. Pcnillion ar ddechreu blwyddyn,.................J6 Y Mab afradlon,................................ 16 Galar Gan,..................................... 17 Englynion,..................................... 17 Cydiiabyddiaeth,................................ 17 PERORIAETH. Primrose,...................................... 18 CRONICL CENHADOL. YrEfengyl yn China,........................... 19 Y Pregethwr heb weled Pregethwr erioed,.......19 Cenhadaeth y Bedyddwyr, &c,.................. 19 Golwg ddymunol ar India Ddeheuol,.............20 HANE9IAETH GARTREFOL. Ysgoi.ion Sabbothol. ' Ysgol Carbondale..............................20 Ysgol Blossburgh..............................20 Haelioni Ysgol Sabbothol,..................... 21 Urddiad,........................................21 Y Sefydlfa Gymreig yn swyddRane, 111.,.........21 Genedigaethau,.................................22 Priodasau,......................................22 Marwolaethau,..................................22 Cofiant J. P. Jones, Pen y lan,...................23 Yr28ain Eisteddfod Araericanaidd,..............23 Lladrad ar Afon y Gogledd,—Llafurwaith yn Wis- konsan,—Y ddiod feddwol n'r llongwyr,—Ogof ryfedd yn Iowa,—Afon y Gogledd,............. 24 Gweithfeydd y Gorllewin,—Cludiad llythyrau,—Y Cledr-Gerbydau a'r Sabboth,—Cyfraniadau gan Gaethfeistri,.................................. 25 Deuddeg o ddynion wedi eu gwlyb-losgi,.........26 Manion Cartrefol,..............".................26 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,..................................26 Iwerddou,...................................... 27 Ffrainc,........................................27 Cymru. Ysgolion Sabbothol Mynwy,...................27 Cymdeithas Gerddorol Morganwg,.............28 Deuddeg o danau ar un noswaith,..............28 Awgrymi Orthrwm y tollbyrth,................28 \ Ddirprwyaeth o Ymchwiliad,................28 Brawdlys neillduol yn Nghaerfyrddin,.........• 29 Y Carcharorion Rebeccayddol,................29 Sefyllfa Deheudir Cymru,.....................29 Cyfarfodydd Cyhoedd,........................30 Awydd am dawelwch,—Gweithfeydd Haiarn,— Capel newydd Llangcfni,—Y Gymdoithas Gen- hadol,—Urddiadau,.........................31 Priodasau yn Nghymru,.......................31 Marwolaethau yn Nghymru,...................31 Manion Tramor,.............................v. 32 Lloffion,........................................ 32 REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R- EYERETT Two «heets—Postage, not over 100 miles, 3 cents; over, 5 cents.