Skip to main content

Cyf. IV.—Rhif. 7. OIMIWI IIMOIIIIII. GORPHENAF, 1843. KBOD YB ENAID HEB WYBODAETH NID YW PDA." CYNWYSIAD. DTJWINYDDIAETH. Swydd Diaconiaid,............................. 193 Crynodeb neu fraslinelliad o bregeth,...........195 Y Bibl yn air Duw,............................. 197 Geinau,........................................ 198 AMSERYDDIAETH. Am y 70 wythnos.............................. 199 AMRYWIAETH. Cynhanes,..................................... 201 Dr. Payson at weinidog ieuanc,.................203 Arlun y Gwir Athronydd.......................204 Anerchiad at Ddychweledigion,.................207 Goddefiad Eglwysig,..................*........207 Y Goleuni Gogleddol,..........................209 Pwnc Ysgol....................................209 Cronicl Cenhadol,..............................210 Y Cyhoeddiadau o Gymru,....................210 Ateb iOfyniad J. J. Turin,.....................210 " " arCoI. J: 23,................... 211 Beirniadaeth ar Act. 13: 48,.....................211 Gofyniadau,...................................211 BARDDONIAETH. Mordnith Mr. J. Morgan,........................212 Anerchiad atRees a Jane Lewis,...............212 Y Fuu Ddihalog,............................... 213 Englynion coffaol,.............................213 CRONICL CENHADOL. Madagascar,...................................213 Yr India Orllewinol,............................215 Goresgyniad Tahiti,............................215 Affrica Ddeheuol,..............................216 HANESIAETH GARTREPOL. Dathliad Bryn Bunlcer,.........................S16 Marwolaeth yr Ysgrifenydd Gwladwriaethol,___216 Cymanfa Talaitb Ohio,.........................216 Taith yn Nhiriogaeth Wiskonsan,...............218 Priodasau......................................219 Marwolaethau,................................. 219 Manion Cartrefol,..............................220 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,.................................220 Y Cynhyrfiad yn yr Iwerddon,................. 220 Ymneillduaeth yn yr Alban...................... 220 Cymeriad Ynysoedd Sandwicb,................. 221 CVMRÜ. Urddiad,..................................22i Arall,.....................................22i CyfarfodTe,...............................22-2 Sefydliad Gweinidog,......................222 Cymreigyddion Caerludd,..................22g Ficer Gedney yn ei Bulpit eto,..........___22_ Y Gwlybyroedd meddwol,..................22^ Cymdeithas GyfeiUgar Dolgellau,...........22, Ffeiriau,...................................22" Dysgu allan,...............................22^ Damwain alarus,........................... 22* Boddiad,..................................22* Tarw anferthol o faintioli,.................. 22* Benyw hynod..............................22* Mamgreulon,..............................22* Myned o Ddrwg i waeth,...................22* Priodasau yn Nghymru,-----,...............22* Marwolaethau yn Nghymru,................22* Lloffion,.......................................22* R E M S E N : ARGRAFFWYD GAN J. R, & R. EVERETT. Two sheets—Postoge, not over 100 miles, 3 cents; over, 5 cents.