Skip to main content

Cyf, IV.—Ehir. §. OIIIAIffl M AI, 1843 «BOD yr enaid heb wybodaeth nid yw dda." CTNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Troedigaeth Ieuenctid,......................... 129 Y Pabydd dychweledig..........................130 Rhagoroldeb Crist.............................. 131 Dyn yn ddeiliad Llywodraeth Foesol,...........131 Y Genedl luddewig,............................133 Gair wrth y Cyraydog bydol,.................... 134 Gemau,........................................ 136 Amseryddiaeth,...............................136 DAEARDRAETHODAETH. Agwedd arwynebol y ddaear,................... 137 ANIANYDDIAETH. Daeargryn,.................................... 138 AMRYWIAETH. Heddwch è Lloegr,............................. 139 ByrChwedl, &c................................ 141 Effaith ryfedd cydwybod euog,................. 142 Chwedlau o dy cymydog,....................... 143 Atob i ofyniad Ieuan Remsen,................... 144 Gofyniadau,.................................... 144 BARDDONIAETH. Penillion er côf am Mrs. M. Howells a 1 ilU S. Rowlands, j........ " » T. G. -Roberts,.........145 Cân ddiolchgarwch &c.......................... 145 Llinellau Priodol &c,.........................'. 146 Cywydd ary gair Gwir,........................ 146 Myfyrdod nosawl,.............................. 1t6 HANESIAETH GARTREFOL. Llythyr o Chicago,............................. 146 Sefydlfaau y Cymry,............................ 147 Cymdeithas Dewi Sant yn Nghaerefrog Newydd, 148 Sancteiddiad ySabboth,........................148 Achos Diweirdeb,..............................149 Nawddle y Deillion yn Columbus................149 Massachusetts yn ymwrthod à chaethiwed.......150 Maine hefyd yn ymddadrys oddiwrth gaethiwed, 150 Yscolion Sabbothol: Radnor,................................... 150 Pottsvi)le,.......................r.........151 MinersviIÌe,................................ 151 Bethel..................................... 151 Cymdeithas Dduwinyddol Radnor,.............. 151 Cofiant Mrs. Eleanor Thomas,................... 151 " Mr. Thomas Thomas, Radnor,...........152 Esgoriadau,.................................... 152 Priodasau,..................................... 152 Marwolaethau.................................. 152 GwylDdewi J843,.............................. 153 Y Gnmlas Wirf,—" Cyflog Pecbodyw marwolaeth, —Dirwest yn Baltimore,—Lancaster, Pa..-—I'r Gorllewin Pell,—Haelionus,—Hunaulciddiad,— Gwobr o $250,—" Diwedd y Byd,"—Achos Dir- westyn y Gorllewin,.....................156, 157 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,................................. 157 Y Chwildroad yn Hayti,........................ 158 Dyfodiad y Brittania,-----....................... 158 Cymru: Urddiad yn Llanwrtyd,.....................158 " yn Ebenezer, Abertawe,.............159 Cyfarfodydd Diwygiadol,...................159 Agoriad Capel Beula,...................... 159 Cyfarfod Cerddorol.........................159 Bibl Gymdeithas Capel y Wig,............. 160 Marwolaeth echrydus,—Yr Annibynwyr,— Ffeiriau,—Beaumaris,—Marchog swydd Feirion,................................. 160 Priodasau yn Nghymru.....................160 Marwolaethau yn Nghymru,..........<,.....1«0 Manion Tramor,...........,....................lgo R E M S E N : ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT.