Skip to main content

Cyf. IV.~RMf. 2. OlIIAIWl IIIIIOIHIII. CHWEFEOR, 1843. «BOD yb enaid heb wybodaeth nid yw dda." CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Dynyn ddeiliad Llywodraeth foesol,.............33 Hunanymholiad,................................ 35 Beirniadaeth ysgrythyrol,........................ 36 Mab Jesse yn ei febyd,..........................37 Drwg pechod,................................... 38 Hervey ar Weddi, ..............................38 Gemau,......................................... 38 Anianyddiaeth,............................39 DAEARDRAETHODAETH. Ffurf y ddaear,.................................40 IEITHYDDIAETH. Y Tolnodau,.................................... 41 Chwyddiaeth,................................... 41 AMRYWIAETH. Sen i Absen,.................................... 42 Ysbryd Rhydd,.................................43 Byr Chwedl,.................................... 43 Ymddyddan rhwng y Fam a'r Ferch,............. 44 Bedydd Babanod,............................... 44 Cnoi ffwgws,.................................... 46 Mr. Dustin o Haverhiil,.......................... 46 ATEBION, GOFYNIADAÜ, &c. Ateb i Ofyniad T. D. Williams.................... 47 Gofyniadau,..................................... 47 BARDDONIAETH. Awdl Fuddugol nr Losgiad Twr Llundain,........4S Gwyl Ddewi 1843,...............................50 Cydnabyddiaetb,................................ 50 PERORIAETH. Lisbon,......................................... 51 Y GENHADAETH. Y Malagasiaid yn y Mauritius,................... 52 Yr Erlidigaeth yn Madagnscar,................... 52 Gweddw y Cenhadwr Williums,.................. 53 Ymbil dros China,...............................53 HANESIAETH GARTREFOL. YBibl Gvmdeithns.....-........................ 53 CvmdRÌthas Fiblniiid swydd Oneida,............54 Cvdgeidd Cymdoithas Haelionus Dewi Sant C. N. 55 Cym. Hae!. yr Hên Frythoniaid yn Remsen,......55 Ysgolion Sabbothol Pittsburgh,...................56 Ysgol Sabbothol Floyd........................... 56 " " Utica,..........................57 " " Pottsville....................... 57 Dechreuad y Mil blynyddoedd,...................57 Achos crofydd yn Steubeu,......................58 Diwygiadau crefyddol,...........................58 Dosbarthiad y Bibl,............................. 59 Priodwyd,...................................... 59 Bu Farw........................................ 59 ByrGofiantam Susannah Rowlands,.............6% Yr Etholiad yn Massachusetts,...................60 Cledrffordd Tonawaudu,.........................60 Boston a Cincinnati,............................. 60 Colledion ar y Llynoedd Gorllewinol,............60 Y Gorlifiad diweddar,............................ 61 Afon y Gogledd ya agored,.......................61 (rweithfa Cotwm a gwlân vn Miss.,...............61 YSenedd nesaf,................................. 61 Cuba,.......................................... 61 Newyn a Chawod o Fanria,......................61 Yrlmliaid,......................................"61 Argraff-Swyddfa Fawr,.......................... 61 Manion Cartrefol................................61 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Ymraniad yn Eglwys Loegr,.................Cl Sefyllfa y Wlad,........................«... 62 Cymrü. Agoriad Addoîdy,...........................62 Eglwys Gyn. Gymreig yn Amwythig,.........63 Symudiad Gweinidog,.......................63 Dygwyddiad hynod,....'..................... 63 Marwolaeth sydyn,..........................63 " ddamweiniol,.................... 63 Marwolaethau yn Llundain...................63 Traul afreidiol..............................63 Darawain alarus,............................63 Haiarn,.....................................64 Piiodasau yn Nghymru,.....................64 Marwolaethau yn Nghymru,.................64 Lloffion.........:...............................64 REMSEN: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EVERETT. Two sheets—Postage, not over 100 miles, 3 cents; orer, 5 cents.