Skip to main content

ŴÇ . W=lTpcr£ Cyf. IV.—RMf. 1. CIHiDM lllllllllllll. IONAWR, 1843. "BOD YB ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA." CYNWYSIAB. DUWINYDDIAETH. Y modd i fod yn ddedwydd,...................... I Fod Duw yn dragywyddawl,.............-.......2 Holwyddoreg Ysgrythyrol,....................... 3 Gemau,.......................................... 5 DAEARDRAETHODAETH. Daearenddulliae th,................................5 SERYDDIAETH. Gorseddfainc Duw,............................... 7 DINASYDDIAETH. ArLwon a Rhegfeydd,........................... 8 Ar aflonyddu Cyfarfodydd crefyddol,.............. 9 CELFYDDYDAETH. Yr Awyren,...........................'......... 9 IEITHYDDIAETH. Cyfnewidiad y Llafariaid,........................ 10 Cyfnewidiad y Cydseiniaid,...................... 11 AMRYWIAETH. YCymydog a'r " Cenhadwr,".................... " YBeirddRhufeinaidd,........................... " Y Gelyn Gwaethaf,.............................. }* Aflesiant y diodydd meddwol,.................... 16 DADLEUAETH. GairatR. R. WiHioms,......................... }1 Gofyniadau,.................................... lö BARDDONIAETH, Drych y Rhagrithiwr,........................... || Marwolaethy Parch. James Davies,............... 1»** Penillion er coffadwriaeth am Laura Williams,-----19 Llinellau ar enedigaeth Cynfab Eos Glan Twrch... 19 Anerchiad i Eos Glan Twrch a'i Briod,...........19 Englyaion yr edifeiriol,.......................... *9 PERORIAETH. «rengar,........................................*> HANESIAETH GARTREFOL. Ffurfiad eglwys Wilkesharre,..........-.........21 Sefydliad Cymreig swydd Erie,...................21 Acho» Dirwest................................... 21 Priodasau,......................................22 Munvolaet.hu u,..................................22 Diwygiad crefyddol yn N. Madison................23 Y Gymdeithas Italaidd,..........................23 Teyrnged o Ddiolcugnrwch.....................-. 23 Ceuadwri y Llywydd,............................ 24 Yr Eisteddfod Americanaidd,....................25 Cymdeithas Haeliouus Dewi Sant,...............25 Ysgol Sabbothol Carbondale,..................... 26 " " Penmynydd,....................26 Dygwyddiad Alaethus,...........................26 Byr-Gofiant am Mr. Jenkin Evans,............... 26 Golygfa ddymunol,.......................>......26 Terfysg &c—Deddf ddu Ohio—Lly wodraethwr Va. —Etholiad Boston—Talaith C. N.—Yr lndiaid Cy m rei g,................------.................27 Manion Cartrefol,...............................27 Y GENHADAETH. Merthyron lesu,.................................27 Gobaith eto i Madagascar,..............'.........28 Yr Eglwys fwyaf ar y ddaear,................... 28 Y Negesyddion o Ynysoedd Sandwich,............28 Yr Iuddewon....................................28 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr,..................................28 Tra phwysig o China,...........................28 Buddugoìiaetbau yn Affghanistau.................29 Groeg—Yspaen,..........................,......29 Cymrü: Agoriad Addoldai,....,......................29 Urddiadau a Sefydliad Gweinidogion,........30 Cymanfa yr Annibynwyr yn Môn,............30 Athrofa Ramadegol Llanuwchllyn—Ffeiriau—Teu- lu mewn trnllod—Llanelli—Merthyr^—Cledrffordd Cwm Tâf—Eglwysi newyddion—Dygwyddiad galarus—Oediad Barn—Traul Pechod—" Moun- taineer "—Dygwyddiad nngeuol—Treffynon— Dygwyddiad torcalonus—y Gauaf—"Gweith- feydd Victoria,"........................... 30, 31 Priodasau yn Nghytnru.......................... 31 Marwolaethau yn Nghymru,..............•.......31 Manion Tramor,.................................32 Lloffion.........................................32 Ol-Ysgrifen,................t...................32 REMSEIJÍ: ARGRAFFWYD GAN J. R. & R. EYERETT.