Skip to main content

CREFYDDOL. Deddfau Cymwynasgarwch,................... 273 Sylwnodau ar Undeb,......................... 275 Gweinidogaeth y Meirw....................... 276 CENADOL. Cymdeîthas Genadol Llundain,................. 279 Newvddtott eto o Madagascar,..............— 280 AMRYWIOL. Caetbgludiad Tsrael a Judah,.................., 281 Hanes hynod &c,............................. 282 Y babau sugno wrth ddrws y carchar,........... 285 Traethawd ar Enllib,............................ 285 Rheilftbrdd o'r Amwythig i Aberystwyth',....... 288 Y Diti'aethwch Mawr Americanaidd,---------.....288 L'ythyr oddiwrth yr Hen Ffarmwr,........----- 291 ManteisîonPeirrannwaith,-------..............— 291 Gofyniad,,.......-............................ 291 BARDDONOL. Yr Ymdrech Fawr........................----- 291 Anerchiad i'r Beirdd,------------.................. 292 Teimladau Galarus Rhieni,.................... 292 Marwnad ar ol Dafydd Rhys,.. ............... 293 HANESIAETH GARTREFOL. Agoriad Addoldy yn Chicago................... 294 Urddiad yn St. Clair, Pa........................295 ■Sefydlfa L a Cross.............................. 295 Y Pabyddiou yn Racine,-------------............. 296 Llythyr i'r Cenhadwr,......................... 296 Llythyr o CalitFornia,..........._________.....296 At Iorthryn Gwynedd,....................._.. 298 Hanes byr o'r achos goreu yn Waterville........ 299 Cronicl yr Ysgolion. Ysgol Danville, Pa.,....................... 299 Y. S. Pottsville,............................ 300 Y. S. Cincinnati, O.,............ 300 DewiEmlynyn America........ ........ 300 EgwyddononyPieidiau Gwladol,. . 300 Y Blaid Ddemociataidd,...... 300 Y Blaid Whigaidd,........................... 301 Y Weriniaetìi Rydd,.......................... 302 Bygythiad o Ryfel.—Y Pysgotl'eydd............ 303 Y Colera,—Gwaith y Dinystrydd,—Llongddryll- iadau,—Peiriannau gwnîo,—Aahos Dr. Kins,— Llosgiad yr agerfad yr Henry Clay,—Cydtar- awiad ar y Llyn Erie,—Diddymiadyn y De,— Peiriant i bigo ceryg,........................ 304 Damwain Angeuol yn Albany,................. 305 Gaüwyd...................................... 305 Priodwyd,.................................... 305 Bu Far'w,.................................... 305 Marwolaeth Mrs. Anne Lewis,................. 307 Marwolaethau o'r (. olera,...................... 367 HANESIAETH DRAMOR. Dyfodiad yr agerlong Atlantic,.............___ 307 LÌoegr........................................ 307 Yr Etholiad,.................................. 307 Ffrainc,.................____................. 308 Cymru. Llythyr oddiwrth J. M. Thomas.................307 Oddiwrth y Parch. Moses Ellis,................ 308 Yr Etholiadau................................. 308 Cymanfaswyddi Dinbych a Fflint,............. 309 Cymanfa Glynnedd,........................... 309 Cyfarfod Can' Mlynyddol,...................... 309 Urddiadau—Yn Sar'dis a Chapel Sion—Yn Rhyd- ybotit a Chapel Notii—Yn Salem Llanymddyfri —Ac yti Cwm Bach, ger Aberdare,_________310 Urddiad'au eto..........".......................-311 Y Railttòrdd o'r Awythig i Aberystwyfch eto,— Aur yn swydd Devon,—Traul y'Fyddin a'r Llynges,—Teithío cyflym,—Llanasa, ger Tre- ttÿnon.sirFflint,—Esiampl deilwng,—Y Parch. D. Price, Dinbych, yn sir Forganwg,. ....-----311 Y Palas gwvdr newydd,—Hen geiuiog,—Peth rhyfedd, — Haint y Ffa, —Llong yn cael ei surldo gan foriil,—Ý Pab,.................... 312 Priodwyd............-....................— • 312 Marwolaethau,............................-•-• 312 Hemsen, 3NT. Î3-: ARGEAFFWYD GAN JOHN K. EYERETT. POSTAGE—The OENHADWR AMERICANAIDD, by tke ìaws of the United States and the decision ®f the Post Master General, is a Nbwspaper, and subject to newspaper POSTAGE only. ^STSeep. 4.