Skip to main content

BYWGRAFFYDDOL. Hanes Bywyd y Parcb. D. Thomas,...... CUEFYDDOL. Sylwadau ar Lywodraetb Duw........... Gwrthryfel yn 'erbyn Duw,.............. Gwerthfawrogrwydd gras,.............., Deddfau cymwyrîasgarwch.............. Crist a'i bobl yn gweithio ac yn gorphwys AMRYWIOL. Anerehiad i ieuenctyd,.................. Traethawd at* Enllifo,................... Y Dychryn mawr,..................... Llysieuaeth.............. ............. Beth yw food yn fiiwr,.................. L lythyr «ddiwrth y Rhen Ffarmwr,..... Corpbolaeth Iesu Grist,..............— Llyfrau drwg,.....*..............------- Gweithia, gweithia,.................... Meiddio g wneud yn iawn,.............. 235 237 233 239 241 243 244 246 248 250 250 251 251 251 252 BARDDONOL. Ychydig linellau ar farwolaeth Mr. Wm. B. Jones, A Poetic Gem,................................ Cwymp Anghrist,............................. Penillion cotí'adwriaethol &c,.................. HANESIAETH GARTREPOL. Cydnabyddiaetb,.............................. Sylwadau y Parch. J. Roberts, Ruthin &c,..... Ysgol Sabbothol Dyffryn y Miami............... Sefydlfa Gymreig La Cross,................... Llythyr o Califfornia........................... Gair o anerchiad at vr eglwysi, Cofiant Mr. Thos. W. Davies ... Cofiant Mr. Wm. David,___..,.'.".'."."."....... Eglwys Gynulleidfaol Gÿmreig*N*eẅ"Ŷ*o"rk,...". Cymanfa Wisconsin,............ Cyfarlbd Trimisol Madison,.''"""............... Y Gym. Fib. Gymreig Pittsb'urgh '&c",.......... Ffurfiad eglwys yn Ixonia,.......___ 252 253 253 254 254 254 254 255 255 256 256 256 258 253 259 259 259 Y PüMED O ORPHENAF, Yn Holland Patent,.......___.............. 260 Yn Birmingbam,............................ 260 . Yn Summit Hill,............................ 261 Yn Carbondale,..........................___ 262 Marwolaeth Samuel Griffîtbs, Ciicinnati,....... 262 Addoldy y Cynulleidfawvr yn Pottsvìlle,....... 262 Damwain trwy foddi yn Prospect...............263 Damwain ar y Llyn Michigan,.................263 Arall ar yr un Llyn,........................... 263 Cy dnabyddiaeth............................... 263 Arall......................................... 263 Llythyr oddiwrth Iorthryn Gwynedd,.......... 263 Dygwyddiad gofidus yn Pottsville,............. 263 Un o'r damweiniau ar y 5ed o Orphenaf,........ 263 Par oedranus,—Cynadledd Free Soil Dalaethol, —Pont fawr o haiarn,—Pont grogedig dros y Juniata,—Moddion rhag- y colera,—Salwch ar yr afon Mississippi,—Ysbaid go faith,—Tyst- iolaeth atheist yn cael ei gwrtliod,—Moch yn cael eu rhostio yn fyw,—Agos achael ei gladdu yn fyw,—Tân ddychrynllyd eto yn Montreal,— Tàn mawr iawn yn Boston,—Y Native Ameri- caus,—Hen dderwen barchus,—Buffaìo,—Rby- budd,—Talaeth arall,........................264 Y symudiad gan y drydedd blaid,—Ymaith i Can- ada,—Marwolaeth Henry Clay,—Ymadawiàd Rossuth aa; America,—Minnesota,—Boreugodi, 265 Gauwyd, —Priod wyd,—B u farw,............___ 266 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawr. Yr ymí'udiásth i Awstralia,—Nifer yr ymfudwyr, 268 Blinfyd yn yr Iwerddon,.....................• 268 Gohiriad'a dadgorpboriad y Senedd,............ 269 Dyfodiad yr America,..............-.......... 269 Ffrahic...................................... 269 Cymiiu. Llythyr o Gymru,......................-......269 Ymtudiaeth,.................................. 270 Bethel, ger Bangor,........-.................. 271 Rhyl,—Àbertawe,—Hwlfibrdd,—Caerfyrddin,— Caerdydd,—Aberdare,—Abertawe...........271 Marwolaethau,.........................___... 272 tlemsen, 3ST. i-: ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EYERETT, POSTAGE—The CENHADWR AMERIOANAIDD, by the laws of the United States and the decision of the Post Master General. is a Newspapee, and subject to newspaper POSTAGE only. ^Seep. 4