Skip to main content

lilKil«t iîtcljífm, 1S52. 'BOD YR ENAID HEB WYBODAETH NID YW DDA.' CYNWTSIAD. CREFYDDOL. Maga ef imi.....................*............ 161 Sylwedd Pregeth............................... 165 Materion Pregeth,....-----..................... 166 Ar Ddysgyblaeth Eglwysig,................... 167 Grofidiau laẃer fydd i'r annuwiol,...........-----168 At ieuenctid,...-.........................i..... 169 AMRYWIOL. Y Sefydliadau Cymreig yn Pennsylfania,..-----. 169 Diwydrwydd,.................................172 Rhoddi gwrandawiad i Enllib,................. 173 Myfyrdodaa ar godiad yr h&ul,................. 173 Nisgallaf,.....................^..............173 Tragywyddoldeb,........<..................... 174 Wisconsin,................................... 174 Gofyniadau ac Atebion,........................ 174 BARDDONOL. Dyfodiad y Gwanẁynj........•.___............ 175 Dewisiad Mair................................ 175 Cyfryngdod Crist,.................___........ 176 DauEnglyn i'r Nefoedd....................... 176 Yr Awrlais,...................................176 HANESIAETH GARTREFOL. Y Parch. James Davies........................ 176 Cofgolofn Ieuan Gwynedd,..................... 176 Casgliadau R. D. Thomas yn America.......... 176 Cyfarfod Trimisol Stéuben.....................177 Cymdeithas Fibiaidd swyddi Jackson a Gallia... 1 77 Cymanfa y Trefnyddion Caltínaidd yn Palmyra,. 178 Hanes cytarfod gweddi rhyfedd................. 178 Cofiant Mrs. Sarah Jones............. 178 Cronicî yr Ysgolion,......,.„"Y" V„Y.Y."'..','.'"" 179 Y Fí'air yn Minersville,..".....Y. Y,.......-■--- jgQ Ymadawiad Dirwestwr tfyddlYwn'ó'ÒIncÌnnati"," 180 Ymadawiad Iorthryn Gwynedd,................ 180 Tân yn Cleves, Ohio.—Symudiad 'eẁëiiíidog,— Hunanladdiad ýn Racine, — Rhodd hardd,— Damwain angeuol ger Utica,.................181 Y Gwyliau Blynyddol yn ninas New York,.....181 Ysgrifraith y Cartref Rhydd,..___..............182 Marwolaeth gweddw J. Q,. Adams.............. 182 Llywodraethfa a Llywodraethwr Massachasetts a'r gyfraith wrth-wirodol,.................... 182 Darganfyddiad o hen flordd balmantedig,—Rhy- feddod cywilyddus,—Ymadawiad Jenny Lind, —Gŵro China yn trechu'r Americaniaid,—Tair ar hugain o ddamweiniau,—-Kossuth yn Massa- chusetts,— Ar werth.~ Coroniad ymerawdwr Hayti,—y ddynes fwyaf yn y byd,—" Mis mel- ys " byr.— Ymdoriad glanau llyn,— Marw o'r ddannodd, — y Parch. Albert Barnes D.D.,— E angiad tiriogaeth Minnesota,................ 183 Cafwyd wedi boddi,—Codiad dwfr Llyn Winne- bago,.................-----.................. 184 Gauwyd,..................................... 184 Priodwyd,.................................... 184 BuFarw,^................................... 184 Y CRONICL CENADOL. Carchariad am bregethu Crist,..................186 Llwyddiant Cenadol,..................,......"„ 187 Yr Ynysoedd Sandwich,..........-----......... 187 Saith o Genadon yn cael ei newynu,............ 188 HANESIAETH DRAMOR, DYFODIAD Y CAMBRÌA. Prydain Fawr,................................188 Itali,......................................... 188 Awstria,........-----.___........■........*-. 188 Ffrainc,....................................... 189 Llythyroddiwrthy Parch. T. Reés, Beaufort,... 189 " « il , D. Davies, Glynarthen, 191 Beulah, Arfon, a Llanfair, Mon.................ig^ " Yr oes hon,"................................ 192 Cwmamman,-----..........-----...............192 Marwolaethau,.........*............____..... 192 íUmaett, ffî. g. i ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EVERETT POSTAGE—The CENHADWR AMERICANAIDD, by the laws of the United States and the decision ©f the Post Master Geueral, is a Newspaper, and subject to newspaper POSTAGE only. $3TSeep. 4.