Skip to main content

Anerchiad at Gyfeillion Ieuainc yn Waterville &c, 97 Pregeth........................................98 Siuion yn gwadu ei Arglwydd ac yn edifarhau,. 100 Doethineb,................................... 102 AMRYWIOL. Nodiadau ar y Sefydlfeydd yn Ohio.........----- 103 Cenadaeth Madagascar,........................107 Syl wadaa ar bethau yn America,......-........109 Balchder,...,................................. 13 0 Cymdeithasau Cymroaidd,.....................111 Tri Gofyniad,....................____........i 112 Gofyniad,.....................................112 BARDDONOL. Y«Morwr,"..................................112 Cywydd Iorwerth,............................ 114 Darluniad olorthryn Gwynedd,................. 115 Atebi anerchiad lorwerth Pittsburgh,.......... 115 Cânyr Ymfadwr,.............................115 Ydyn meddw,................................ 115 HANESIAETH GARTREFOL. Iuddewaeth yn Cincinnati,..................... 116 Tân yn Fairview,............................. 116 Bibl Gymdeithas Freedom &c,................ 116 Damwain angeuol yn Chicago,.............___ 117 Damwain angeuol ar Flint Creek, Iowa,........ 117 Gair at ymfudwyr i'r Gorllewin o P. F.,........ 117 Y Golofn Wasbingtonaidd,..................^. 117 Cofiant Mrs. Sidney Jones,.....................118 Hanesion Crefvddol :— Corydon,—Saxonville, Brimfield,—Fowlersvillé,—Wellington, — Eg. lwys Plymouth,— Boston,—Canolbarth Ulinois, —Franklin, N. Y............................. 119 Cyfraith Lynch a'r Hapchwareuwr,............ 119 Saethu plant,—Tai Cwrw yn Pottsville,—Pla,— Telegraff i San Francisco,—Rhewi i farwol- aeth,—Cyflafan ddychrynllyd yn Baltimore,— Talaeth neu Diriogaeth Newydd,—Tir heb ei feddiannu,—Y Gyfraith Wirod,...............120 Ganwyd,...........,......................... 120 Priodwyd,..................................... 120 Bufarw,.....................................121 HANESIAETH DRAMOH. Lloegr,—y Weinyddiaeth Newydd,............122 Y Senedd,—Mazzini............•...............122 Yr Agerlong " Great Britain,"................. 122 Ffrainc.................................•.....122 Gohebiaeth o Gymru, oddiwrth y ? 123 Parch. T. Rees, Beaufort, J.........""" Arall oddiwrth y Parch. T. Rees,............... 125 Siryddion Cymru,.............................127 Eisteddfod Dolgellau...........................127 Marwolaethau,................................ 127 PERORIAETH. POSTAGE—The OENHADWR AMERICANAIDD, by the laws of the Umted States and the decision •f th« Post Master General. i» a Nbwspapsb, and Bubject to newepaper POSTAGE only. Çd&r'8eep. 4,