Skip to main content

CREFYDDOL. Ychydig ddywediadau am Dduw...............•- 65 Yddau dyst,......,.................-----.....66 Solomon Brenin Israel, a'i áúiserau,............. S7 Dysgyblaeth Eglwysig................-........ 68 Cybydd-dod,...-----............................ 69 Enilib,.___......................---------......70 HANESYDDOL. Y Waldensiaid,.......„.,...................... 70 AMRYWIOL. Nodiadau ar Sefydliadau Cymreig Ohio,......... 72 Symledd Llwyrymattaliaeth..................... 75 Cyfleusdra........."............................77 Eglurhad ar Ioan 10: 9,........................77 Gofyniadau,.................................... 78 BARDDONOL. "Y Morwr,".................................. 78 Penillion,..................................... 80 Cẃymp Pabyddiaeth,.......................... 81 HANESIAETH GARTREFOL- Cyfarfod undeb Cynulleidfaol Wisconsin,........ 81 Rhan o lythyr o Pomeroy, O.,...................- 82 Ardal Berlin, Wisconsin........................ 82 CROIíICI. YR YSGOLION. Cyfarchiad byr at bleidwyr daioni,............... 82 Ysgol Sabbothol Cincinnati,—Flint Creek,—Dela- ware, Ohio,—Salem Marcy, swydd Oneida,— Apple River, Illinois,........................ 83 Oofiant Mrs. M. Griffiths, Dodgeville,............84 W*ybuad i'r ieuenctid,-......................... 85 Cynghorfa y bobl o liw.......................... 85 Chwarelau Lehigh öap, ' . 85 Drwygiadau Crefyddoí...................87 Damwam angeuol yriẃarfeondál'e,".".".".*.'.*.".".".".".*. 87 Oasghadau yParch. R, D. Thoinas ohio....... 87 Cydnabyddiaeth,.................^ .....87 Kossuth a Gweinidogion Cincinnati, O.,......... Am y MoTpaoniaid,.........» . t................ Cynydd Dinasoedd y Gorllewin,............... Y Llythyrgod i CalifFornia o New York,—Meini i'r Golofn Washingtonaidd,— Cynadledd Wrth- gaethiwol,................................... 88 Glaniadau Ymfudwyr yn New York,............ 89 Brathiad meddwyn,—Califfornia a gwallgofrwydd, Cyfraith gwirod Maine yn Uhode Island,—Yr hen Ddr. Nott,—Cynadledd y bobl dduon—Eft'- aith tiriondeb,—Jenny Lind wedi priodi,— Yr Ellmyn yn Texas,—Addoldai New York,—Sen- eddwr Iuddewaidd,—Y Llyn Superior,—Sen- edd-dŷ newydd Ohio,—Cyfrwys ocheliadau cyt raith Maine,..............___................ 89 Y Palas Gwydr yn New York,—Maine a Hungári, —Cynydd yn Llythyrdoll y Môr,—Llosgiad y Nawddle i'r Gwallgofiaid yn L«xington, Ky.,—r Terfysg yn Cleveland, O-,—Pont o iâ dros y Susquehanna,—Damwain ary RheilfforddErie, —Syrthiad "Pedol" Niagara,—Tan yn Portland, —Y perygl o ysglentio,—Coíeg Oberlin,—Lled galed,—"Ygathyn y blawd."—America Dde- heuol,—Myned i Califfornia,.................. 90 Ganwyd,—Priodwyd,—Bu Farw,............... 91 HANESIAETH DRAMOR. Dyfodiad y Canada,............................93 Ffrwydriad tóewn gwaith glo,.................. 93 Sefylí állan,..................................... 93 Diweddaraf o Paris.............................93 Belgium,—Switzerland,—Rwsia,.....^.......... 93 Ffrainc,—^Awstria.............................. 94 Gohebiaeth o Gymru,—Traislywodraeth Ffrainc,. 94 Ymosodiad tybiedig ar Brydain,—Gormeswyr y Cyfandir,—Y " ddau dyst,"—Agwedd Prydain Fawr,—Llyfrau newyddion,—Ymfudiaeth,. .... 95 Newyddion Cymreig &c,—Caerlleon,—Bethesda, —Nefyn, Arfon,—Beddgelert,—Caergybi,...... 96 Marwolaethau,.............................. * gg ARGRAFFWYD GAN JOHN R. EVERETT. POSTAGE—The CENHADWR AMERIOANAIDD, by the laws of the United States and the decision •f the Pest Master General, is a Newspaper, and subject to. newspaper POSTAGE only. l&P'&eep. 4«