Skip to main content

CYF*. XXXIV. Rhif. 11. Bod yr en.ald lieto wybodaeth. nid yw dda. CYNWYSIAD. CREFYDDOL. Crefydd Crist a ffurflywodraeth ein gwlad,... 821 Y Msunta,................................... 322 Llywodraeth Duw dros ddyn,................ 324 Gyfarfod yr Undeb Cynulhüdfaol yn Nghaer- narfon, ......ffT^*rrwTO***<«*.............325 AMRYWIAETHOL. Yr Efengyl yn Ynysoedd Sandwich,.......... 329 Eglwys Rhufain yn America,................ 330 Dechreuad bodolaeth yr enaid,............... 331 Marwolaeth Mrs. Phebe Evans yn Gibson, Pa., 334 Byr Gotìant am Ev. D. Evans, Williamsburg, 335 Marwolaeth Mary M. Jones, Fairhaven,......336 Darllenwch lyfrau da,........................ 337 Adferiad i'r pulpud,......................... 338 BARDDONOL. Ochenaid ar farwolaeth y Parch. J. B. Cook,.. 341 Ar farwolacth Mr. Edward Price,............ 341 Y glaswelltyn,........................•.......341 Gwelediad ffycld,............................ 341 Dymuuiad am y gwir,....................... 341 Ar ol cyfarfod gweddi,....................... 341 Peuillion ar ol«J. Wesley Russell,............ 341 < Fy nymunìad crefyddol,..................... 342 > Gweddi y pererìr,,........................... 342 < LIineHaü ar ol Mary Ann Williams,..........343 > Priod Hugh Ioan,........................... 342 \ Sarah Maldwyn.............................. 342 HANESIAETH GARTREFOL. s Cymanfa Gynulleidfaol Iowa, ..:............. 343 ì Ffurflad Eglwys yn Shawnee, Ohio,.......... 343 5 Cymanfa Deheubarth Ohio,.................. 344 l Etholiad Wiscousin,......................... 345 \ Cyfarfod chwarterol Gorìlewinbarth Ohio,___34(> Marwolaeth Mrs. Catharine Evans, Granville, Ohio,...................................... 347 Coffadwriâeth am Henry K. Davies o ddinas New York,................................ 347 David M. Roberts, Floyd,.................... 348 Er cof am Mrs. Mary Jones, o Eglwys Steuben, 348 Ganwyd,.................................... 349 Priodwyd,................................... 349 Bu farw,.................................... 349 Eisteddiad Cymreig y Cyngrair Efengylaidd yn New York,............................. 350 Y Cyngrair efengylaidd,..................... 351 Cyfarfod chwarterol Deheubarth Ohio,.......352 REMSEN.N. Y.î ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT. n , POSTAGE.—Scents per quarter,pnyablein advaüeB. s$