Skip to main content

1873. GYF. XXXIV. Rh.if. ÌO. ||Ìii Bod yf enaid heb wy'bod.aetli ni<d yw dda. C YNWYSIAD BYWGRAFFYDDOL. Cofiant y Parch. Wa T. Hnghes, Parìsvi]le,. 289 Cofiant Mr. Robcrt M. Roberts, Mìlwaukee,.. 291 CREFYDDOL. Israel yomyned drwy y Mòr Coch,----....... 293 Meirch Scftomon............................. 295 Profedìgacth chwerw Iorthryn Gwynedd,.....298 Dìfyrwch cyfreithlawn ac anghyfreithlawn,... 302 Y Parch. Thos. Ellìs,___.................... 305 Llywodraeth Dnw dros ddyn,................ 306 Profiad y gweinidog Cymreig yn America, ... 308 BARDDONOL. Pa hyd parha y gwin mewn bri............... 310 Penilüon cydymdeimlad a Capt. J. E. G.,----311 Ieclryd,......................................311 I'r Parch. Ê. Stephens, Tanymarian,.........3Ì2 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Efrog Newydd,.................... 212 Cjrmanfa'r AnnibynwjT yn Pittsburgh,,......312 Adfyfyrdodau ar fy nhaìth,................... 314 Cydnabyddiaeth ddiolchgar,.................315 Marwolaeth Diacon Davìes,..................316 Marwolaeth y Parch. E. Grifiìths Abertawy,.. 316 Cylchwyl Capel Seion, Àbertawy,............ 316 Methdaliadau,—Y dwymyn felen,—Y gwedd- ill o longwyr y " Polaris,"—Maine,—Cal- ifornìa,—Yr Awyren hono,—Cenhadon yn Japan,—Ffaìr Yienna,..................... 317 Ymadawiad gweìnidog,......................318 Byr gofiant David D. Griflìths,............... 318 Priodwyd,................................... 319 Bu farw,.................................... 319 Prisiau uchel am wartheg,................... 320 Remsèn.n. V.i ARGrRAFfWYD GAN ROBERT EYERETT.