Skip to main content

1873. CYJ&\. XXXIV. Rliií. 8. Bod yv enaid lieto wy'boelaetli nitl yw cida. C YNWYSIAD. CREFYDDOL. Arglwydd yehwanega cin flydd ni............ 225 Ymweliadau angylìon a'u gweinidogaeth,----226 Llywodr:>elh Duw dros ddytt,................ 229 Tragywyddol gosp yr annuwiol,..............231 "Y GENHADAETH. China fel maes Cenhadol,....................233 AMRYWIAETHOL. Dysgeiaiaeth,............................... 235 Bedydd,..................................... 238 Oni ellir cyrhaedd amcanion uweh?.......... 238 Marwolaoth William Powell,................. 239 Byr Gofiant Mr. Dnniel D. Griffiths,.......... 240 Marwolaeth Mrs. Ann Roberts,.............. 240 BARDDONOL. Y cystuddiol................................. 241 Englyn i'r Sabboth.......................... 241 Penillion eydymdeimlid a Thos. C. Thomas, Rome, N. Y.,.............................. 242 Y Parch. Thomas Williams, Remsen,........ 242 Englynion ar briodas,.................».....242 HANESIAETH GARTREFOL. Cofiant y Parch. Morris M. Jones............. 242 Cyfarfod chwarterol Cynulleidfawyr E. N.,... 244 Cyfarfod chwarteroì canolbarth Penna.,...... 244 Urddiad yn Parsons, Pa.,.................... 245 Llythyr Cymtradwyaeth,..................... 24G Cymry yn cael eu hanrhydeddu,.............. 246 S. R. at ei gyfeìllion,......................... 246 Diolchgarẅch S. R.,......................... 247 l Hnnes haeloni elusengar yn Rome,........... 248 ì Y weinidogaeth Gynulleidfaol,............... 249 ì Aehos Howell R. Joues a chynadledd Nine- ì tysix,...................................... 250 | Athrofa Dduwinyddol Auburn,—Yr Islywydd Wilson,—Merch 3Tu ymgeisyddes am swydd, —Spurgeon yn rhyddgymunwr,—Noddwyr Amaethyddiaeth,.......................... 252 Achos cyfreithiol rhyfedd,—Y ddiod gref,— Schuyier Colfax,—Monnoniaeth mewn hel- bul,—Ystormydd,—Ymosodiad nosawl yn Kentucky,—Tanau,—Penderfyniad y Rheil- ffordd,—Y City of Washingtou,—Mnrwol- aeth tad yr Arlywydd,—J. G. Wilson,— Prawf Walworth,—Shah Persia,—Awyren ì groesi y Werydd,.......................... 253 Old Man's Creek,............................ 244 Priodwyd,................................... 244 Bu farw,.................................... 244 HANESIAETH DRAMOR. Cymanfa Ffestiniog,—Seion ger Treffynon,— Llanelli, Temlyddiaeth Dda,—Band of Hope Als,—Alersychan, Urddliad,............... 256 REMSEN.N. y.i ARGRAFFWYD GAN ROBERT EYERETT.