Skip to main content

1S73. <3YF. XXXIV- R,hif. 6. î $ I ì îl ♦ Bod yr enaid het> wybodaeth nid yw dda. C YNWYSIAD. CREFYDDOL. GWersî ar hancs Moses,.................,----161 Diogelwch rhag dylanwadau daionus,........ 163 Gair o gyughor a cliysur i athrawon,......... 165 HANE&YDDOL. Dosbarthiad yr yegrythyrau,----.............1C7 AMRYWIAETHOL. Dysgeidìaeth,................................ 169 Hanes taìth ddeheuoî,....................... 171 Marwolaeth Mrs. May Eliza Breese,.......... 173 Mirwolaeth Margaret Jaines,................ 174 Cotìant Abraham Edwards,.................. 175 BARDDONOL. Anerchiad barddono1,........................ 175 Myfyrdod am gai ìad Duw.................... 176 Penillion ar ymadawiad gWdinidog,.......... 176 Penillion galar ar ol Mrs. Katie L. Hauck,----176 Llìnellau ar ol Sarah Williams,...............177 Mae ein hanwyl fam yn fyw,................. 177 Golygfeydd y nos,........................... 177 Geiriau cauig—y boru ddydd,................ 178 Halen....................................... 178 Yrnrdd,..................................... Î78 I Meurig Aman,..................,......----178 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod chwarterol gogledd-ddwyrain Penna. 178 Cyfarfod chwarterol deheubarth Ohìo,........179 Ymweliad a Gwalia Deg—yr ystorm yn Neb., 180 Claddcdigaeth y Parch. James Davies, Radnor, 180 Eglwys Gj-mreig Portland, Me.,.............. 181 Galwad i weinidog,.......................... 181 New Cambria, Mo............................ 181 \ Beîbl Gymdeithas Minersville a Syracuse, 0.,. 181 s Beibl Gymdeithas Waukesha, Wis.,.......... 183 <j Trysorfa yr Ysgol Sabbothol,................ 183 > Cymtradwyaethau Iorthryn Gwynedd,........ 183 < CymeTadwyaeth y Parch. Owen Jenldns,..... 184 < Cymdeithas Feiblaidd Cincinnati,............ 184 \ Myfyrwyr Cymreig yn Ngholegau America,.. 185 l Patîigonia,................................... 185 s Silbam a Fairview. Cattaraugus,............. 186 ì Hane* prìodas auraidd....................... 186 K ittie Williams Hauck,...................... 186 Marwolaeth Mrs. E. Morgan,................ 187 Ganwyd,.................................... 187 Prioŵwyd,................................... 187 Bu farw,.................................... 188 Marwolaeth Wm. Gittins, Racine, Wis.,...... 190 Gohebiaeth o'r Hen Wlad,................... 190 Beibl Gymdeithas Cambria a Butternnt Valley, 192 Tanchẁa yn Nova Scotia,—McMahon yn Llyw- ydd Ffrainc,—Damwain angeuol yn Dixon, HL,—Y " Polaris,—Tanau yn China a Japan, —Khiva, — Y Pab, —Yr Indiaid,— Marwol- aeth dynion enwog,—Yr helbul yn Louis- iana.— Marwolaeth y Pareh. Evan Evans, Llangollen,—Y Farch. M. A. Ellis,.........193 REMSFN»N. Y»î ARGBAFFWYD GAN ROBERT ETEBETT. POSTAGE.—8 cent» per quarter,payable in advanre fe-^^^S^4»priM-p|