Skip to main content

HÌLÌf. 4=. ÎCE Ü l i Bod yr enaid h.e"b W"y"bo<ìaetli nid. yw dda. C YNWYSIAD. CREFYDDOL. GWersi ar bnnes Moses,...................... 97 Y Beibl yn'ddatgnddiadldwyfol,.............. 98 JiadaYe Baptism,............................. 100 GWERINOL. Llwyrymwrthod a'r diodydd meddwol,....... 1»Ö2 AMRYWIAETHOL. Gweddi yn nheyrnas natur,.................. 103 Rhnjjoriou yr Eisteddfodau,.................. 107 Bendithion trwy farwolaethj'Crifít,............ 110 Byr Gotiant David, D. Isaac,.................. 110 Cotìant Saniuel J. Morgan,.................. 111 Cotìant Mrs. Elizubeth Joues, Newburgh,___112 Ynidctyddaniou crefyddol yu ea pwyfcìgrwydd 113 BARDDONOL. Y wlad well,................................. 115 RhoddUmae Duw............................ 116 PenilUon anerchiadol^Hopldn Evaus,.......116 Dau >beẄU i Jane*tElleu,..................... 116 "ttesste ŵach,".............................. 116 HANESIAETH GARTREFOL. Cymanfa Annibynwyr Cymreig Missouri,-----, 117 Afforiad addoldy yn Bay View,............... 117 Urddiad yn PìIdè Grove, ger Racine,____......118 Asroriad Capel yn Bradford, Pa.,............. 118 E?lwys Gynulleidfaol Gymreig Chicago,..... 118 Symudiad gweìnidog o Berea i Sugar Óreek,.. 119 Achos yr Arglwydd yn Gomer, Ohio,......... 119 Trychiueb alaethus yn Leroy, Minn.,......... 119 Cyfarfod Chwarterol Trenton,................ 120 Gwalia Deg,................................. 120 Cyíiwyniad Pwrs............................. 120 Marwolaeth Maria Rees,..................... 120 Cwympedigion angau yu Eglwys Ross Street, Pìtteburgh, Pa.|........................... 121 Ganwyd,.................................... 123 Priodwyd,................................... 124 Bu farw,.................................... 124 Mrs. Waters,................................ 126 Hugh Davis,................................. 126 Mrs. Ann Hughes,........................... 126 Marwolaeth dwy o ferched y diweddar Robert R. Roberts, Remsen,....................... 126 Marwolaeth y Parch. J. B. Cook,............. 127 Beibl Gymdeithas Powys, Riley Co., Eausas,. 127 HANESIAETH DRAMOR. Oddiwrth y Parch. Thomas Rees, D. D.,...... 127 » Jt-sí^ REMSfcN.N. Y.i ARGRAFFWYD GAJÍ ROBERT EYEREÎÎ. POSTAGE,—8 cents per quurter,payable in advance.