Skip to main content

AOXa. CYF. XXXIV. e,1iìí: 3. ICSS ijfmS íCD &♦ tr Bod yr emtiicì lieto -ẅ^y'bodLaetli n.id yw dda. CYNWYSIAD. BYWGRAFFYDDOL. ? Cofiant y Parch. Thos. Hughes, Utica,........ 65 i? CREFYDDOL. j Gwersi ar hanes Moses,.......................67 jj Adferiad gweinidogion syrthiedig,............69 j Y Shìloh,..................................... 72 ? Anerchiad at e^lwysi Cynulleidfaol Laaerne,.. 75 ì AMRYWIAETHOL. \ Ymfudiaeth,.................................. 76 ì TraithaWá,................................... 78 5 Beth ddaeth o'r deg dolar,.................... 79 ì Hanes diwedd oes anffyddiwr,................. 81 > Undeb yr Rglwys Babáidd,.................... 82 ì Y Wladi'a Gymreig,........................... 82 \ BARDDONOL. Galareb er cof arn Watkin H. Williams,.......8'S Penillion ar farwolaeth Mrs. Margwfet Evans,. 84 Galareb er cof am Parch. J. E. Williams,...... 85 Marwnad er cof am Edward R. Williaîns,...... 85 Llinellau i'r Ysgol Sabbothol.................. 86 HANESIAETH GARTREFOL. Cyfarfod Cenhadol,...........................86 Yr achos «rel'yddol yn Red Oak,............... 96 Urddiad yn Alliance, Oüio,................... 87 Urddiad yn Mineral Ridge,.................... 87 Ymadawiad gweinidog o Berea, O.,............ 87 Ymadawìad gweîn'idog o Milwaukee,.......... 88 Beibl Gymdeithas swydd Licking, Ohio,....... 88 Beibl Gymdeithas Gymreig Oshkosh a'r cylch- oedd, ...................................... 88 Yr Ystadegau eto,............................ 88 Y Parch. E. Stephens, Tanyraarian,...........88 Trysorfa yr Ysgol Sabbothol.................. 89 Bywgrafflad Mrs. Mary Griffiths, Steuben,..... 89 MarWolaeth Thoaaas Morgan, Oshkosh,....... 89 Cofîant Thomas Reese, Dundaff,.............. 91 Coflant Mrs. Jaue Morgan, Racine,............ 91 Ganwyd,..................................... 91 Priodwyd,......>............................... 91 Bu farw,...................................... 91 Y Credit Mohilier,—Brenin Ysbaen yn cilio o'i orsedd,—Cludiad llythyrau, &c,............ 93 Mr. Samuel H. Davies, Spring Green, Wis.,... 93 Mrs. Margaret Jones, French Road, Steuben,,. 93 Miriam E. A. Harries, Canton, Baltimore, Md., 94 Mrs. E. Williams, Goraer, Iowa,___,......... 94 Fy nhaith i California,........................ 95 Blossburgh,.................................. 9(5 At y cyfeillion yn Bethel, Remsen,............ 96 Big Rock, 111.,................................ 96 HANESIAETH DRAMOR. Marwolaeth y Parch. Josiah T. Jones, Aberdâr, Marwolaeth y Parch. Robert Ellis, Carno,— Llongddrylliad arswydus, — Cyfarfod ymad- awol y Parch. Griffith John,................. 96 REMS£N,N. Y,î ARGRAEFWYD GAtf ROBËRÎ EtERETT.