Skip to main content

A4?A*J. crR xxxiv. Bod y-r enaid heb wybodaetli nid )>w dda. cyjstw \. CREFYDDOL. Undeb Cvnulleidfaol TaîVìth New Yprk,.. v. 1 A th r a w da,...........'.'....................7.. 2 Troediaracth ryfedd,........................... 4 Gwaith Dr. Rees ar y Beibl,................... 4 Gofjniadau i'j: anny'chweledig,................ 6 T GENHADAETH. Madagascar,..............*......... AMRYWIAETHOL. Amaethyddiaeth y Talaethau Üuedig,......... 9 Efelychu ysbryd.............................. ìl Byr ebion am y fl. 1872 yn Snmmit Hill, Pa.,.. 13 Cofiant am Robert Powell, Radndr. Ohio, 14 BARDDONOL. Terfyniad yflwyddyn ddiweddaf............... 15 Anerchiaa ar ddectiren blwyddyn,......j......15 Penillion i'r laith Gyniraeg,...............---- 16 Y Nos,....................................... 16 Llinellau ogj-ds'mdeimlad â Thomas a Mary L. Powell........................í:............16 Marwnad ar ol y diweddar Johnny V. Grìffiths, 16 Tenillion o gydymdeimlad â Mr. Roger Rogers, 17 Penillion Coffadwriaethol am Miss Margaret M. Davies,..................................17 Bedd-arçraff y Pareh. Evan Griffith,...........18 David R. Jarrett,..............................18 Englynion i Johnnie Jonès,................... 18 YSIAD." -)f HANESIAETH GfcRTREFOL. ì *»\ l Cyfarfod Chwarterol Schuylkill a'fcylchẅedd,. 18 ,Cyfarfod Undebol yr Y..S. yn Mai^y...........19 At yr Efflwysi a'r Gweinltìogion Cynulleidfaol,. 20 > Bei'bl Gymdeithas Gymre^jTjacksòn a Gallia,^. 23 j GaV am y diweddar Lewi^Thomas,........... 23 OSdiẁrth yr efflwys yn Flint Creek,.. .^......24 Cymeradwyáeth y Pa'rch. Wm. G. Harrabn,... 24 UrÌMiad ÿa Chicago,..................:W.___24 \ Gwalia Deg,.........................../......25 Ymadaẁiad v Parch. (^ficton Jones,. Á...... 26 I YÍMentyn^a'r Llussrnpf:..............^u,.... 27 Mar.wolaeth Mrs. Gwen Hughes, DundaffT___27 i PrioWyd,I.............,............%..:.... 23 Bu farw.............'..:...........:."..}....... 28 \ Fv nhaith i Cnliffornia......................... 29 CÌaddedigaetn.Mr. Greelev,—Y GolegàiÉEthol- íadol,—Y New York Trihune.......Wìl......30 Stokes,—Y Fifth Av. Hotel,—DioçeWch yn y uyfodol,—Nid i fod yn llytíiyren^farw,—Yn waeth nag wedi ei wario, — ?wỳ sydd i'w feio,—A ddileuirir,—Yr ystorrh ar y 14eg o Dachwedd,—Diystyru y rhybudd,—Cyfnew- idiad i'w ddvmuno,—Yn rhy gynyrchiol,— Angen am ddiwygiad,—Symud yr achos,___81 HANESIAETH DRAMOR. Marwolaeth y Parch. E. Edmnnds,—Marwol- jieth Mrs. Davies, Trawsfynydd,—Capel New- fd y Boro, Llundain,—Coleg y Bala,—Bro jrganwg, Galwad, — Caergÿbi,—Aberhon- u, y Temlwyrda,—Galwad.-.Llangollen.. 32 REMSEN.Îî. Y,: AEÇrFwAFFWYD GAN ROBEET EYEEETT.