Skip to main content

CAMIDD. Cyf. 19, Riiif. 2. CIIWEFROR, 1858. Rhif. oll 218. Üloesol a (Eljrŵíẁoí. LLAW DUW YN YR ARGYFWNG (GRISIS) PRESENOL. GÀN IOlìTIIRYN GWYìtEDD. . Traddodwyd yn Eglwys llth Street. New Yorh, am \ 7 o'r gloch, Hydref 25, 1857. [Traddodwya -y bregeth nr "LawDyn"}'! hon a ymddangosodd yn ein rhilÿn diweddaf, ani- 3 o'r gloch yr un Sabboth ag a enwir uehod. Drwg gcnÿm i enw yí H-wdwr, sef Iorthryn Gwynedd, ya anfwriadol gael ei adael allan—Gol.] * Esa. 26: 5—11. "Canys efe a oatwng bres- wylwyr yn uchelder; tref uche! a ostwng efe ; ef'e a'i darostwng hi i5r llawr, ac aJi bwrw hi i'r llwcb. Traed a'i saihr hi, sef traed y trueiniaid, a chatn- rau y tlodion. Unioudeb yw llwybr y cyfiawn; tydi yr uuiawn wyt yn pwyso flbrdd y cyfiawn. Ar Iwybr dy fainedigaetbau hefyd y'ih ddysgwyl- iasom Arglwydd, dynruniad eiu henaid sydd at dy enw, ac at dy gotíadwriaeth. A'm heuaid y'ih ddymunnf liw nos; â'm hysbryd o'm fewn y'th foreu geisiaf; canys pieswylwyr y byd a ddysgant gyfiawtider pan f'yddo dy farnedigaethau ar y cldaear. Gwueler cymwynas i'r anuuwiol, eto ni ddysg efe gyfiawnder ; yn nhir uniondeb y gwna ar gam, ac ni wel uchelder yr Arglwydd. Ni welaut, Ai-glwydd, pau ddyrchafer dy law; eithr câut weled.a chy wilyddiant. am eu heiddigedd wrth y bobl ; îe, lâu dy elyniou a'u hysa hwynl/' Cyfeiriad llythyrenol y geiriau sydd at ddin- ystr Babilon fawr, a chosbedigaeth y nef ar y Cal'deaîd beilchion a gormesol'. Mor ucbel yr ymddyrchafodd hono! Mor ffiaidd a nodedig oedd eu beilunaddoliaeth! Ac mor fí'roen uchel oedd y brenin mawr anbyblyg Nebttcb- odonosor î Safodd unwaitb yn un o'i erddi ucbel crogedîg, a cbymerodd olwg amgylchol ar brif ddinas ysblenydd y Caldeaid, a dy wed- odd, " Onid bon yw, Babilon fawr, yr bon a adeiledais i yn nghryfder fy nertli, ac er go- goniant fy mawr—hy—di! A'r gair eto yn ngenau y brenin, syrtbiodd llef o'r nefoedd, yn dywedyd, Wrthyt ti, frenin Uebuchodonosor, y dywedír, aeth dy freniniaeth oddiwrthyt. A thi a yrir oddiwrth ddynion, a'tb drîgfa fydd gyda bwystfilod y .»aes; â gwellt y'tb bortb- ant fel eidionau; a chyfnewidir saith amser arnat; byd oni wypech mai y Gorucbaf sydd yn llywodraethu yn mreniniaeth dynion, ac yn ei rhoddi i'r neb y myno." Efelly y bu! Yr awr bono y tarawyd ef gan Laio Ihiw. Cyf- lawnwyd rhagfynegiad y bef Ddwyfol i'r Uythyren arno. Yn mhen blynyddau lawer wedi hyny difrodwyd y ddinas fawr, gorcbfyg- wyd ei thrigolipn, a thynwyd eí phalasau i'r llawr a'r llwcb !'■ At hyny y cyfeiriaein testyn pan y dywed,—" Efe a ostwng breswylwyr yr uchelder; tref uchel a ostwng eí'e; Efe a'i darostwng hi i'r llawr, ac a'i bwrw bi i'r llwch." Mor eglur oedd Llaw Duw yn yr amgylchiadau hyny ! Yn ddiweddar, siaradwyd ac ysgrifemvyd llawer yn jNTghymru, ac ychydig yn America, yn erbyn a thros yr athrawiaeth Ysgrythyrol o "Farnedigaethau Tymhorol Duw." Gwawd- iwyd hi yn rhyfygus gan rai; ond eraill a'i credent yn ddifrifol, ac a ymddygent yn gyson- ol. Yr yclym ninau yn ei chredu—y mae yn sylfaenedig ar yr Ysgrythyrau. Ond y mae ein golygiadau arni yn wahanol i laweroedd; ac nid ydym yn gallu cydredeg â hwy ì'w eî heithafion pellaf. Tybiem fod hyny yn wir beryglus a niweidiol. Ni cbarem ycliwaitb ei chymhwyso er peri mwy o ddychryn a braw, yn enwedig ar y íath amser a hwn. Yr unig ddefnydd a wnawn o honí yn awr fydd cyfeirio yr anystyriol rhyfygus at ddyrchafiad Llaw Duw—dangos nchelder yr Argiwydd—a chym- bell ein gwrandawyr i ymostwng iddo ac ym- cldiried ynddo. Y mae gwadwryr "BarnedigaetbauTymhorol Duw," yn rhwym o wadu befyd iawer o ranau neillduol o ysbrydoliaeth anffaeledig y Bibl—ac o addef tynged dragyw^yddol yr boll greadig- aeth foesol, sef y rhaid i bob petb, drwg a da, fodoli fel y dygwydda, ac nas gall neb ocbelyd y drwg, na dewis y da—ac nad oes y fatb betb a Rhagbtniaeth neillduol Duw, neu oruchel lyw- odraeth y Goruchaf yn bodoli! Paddyn uniawn- gred sydd yn meddu parch i ddwyfoldeb yr Ys- grythyrau, ac yn credu Darbodaeth Gyffredinol y Nef, a feiddia wadu byny ? Ond prif wrtb- ddadl gwadwyr yr athrawiaetb bon yw— "Hai gorucbwyliaeth gyfryngol, dyner, a tbrugarog*