Skip to main content

MEPJCAMIDD. Cyf. 19, Riiif. 1. IOÎTAWR, 1858. RíIIF. ©LL 217. íüTo£0ol ct (ílircfpWrol. PEEGETH. "Ac níi roddwcli lc i ddinfol."—Paul. Mae yn alarns meddwl fod achos cynghori neb sydd yn gwybod am ddichellion y diafol, ac am ddyfnderau Satan, i beidio a rhoddi lle iddo, a chymeryd eu llithio gan ei hudoliaethaw. Pe b'ai un o fwystfilod rheibus y diffaetbwch yn ymruthro i'n mysg, ni byddai achos cymhell llawer ar neb i gau eu drysau yn ei erbyn: ond eto pan y mae y gwrthwynebwr diafol, megys llew rhuadwy yn rhodio oddiamgylch, gan geisio y neb a allo ei lyncu, yn lle ei wrth- wynebu yn gadarn yn y ffydd, gwelir llawer yn chwareu gydag ef, yn rhedeg i gyrhaedd ei graíangau, ac felTy yn syrthio i broíedigaetb a thrallod, cyn, yn mron, eu bod yn wybyddus o agosrwydd y perygl! Pe b'ai y gair yn myn'd allan fod mintai o yspeilwyr yn y ddinas, a dcsgrifiad o'u personau yn dilyn yr hysbysiad hwnw, diau na dderbynid neb yn dwyn y nod- au hyny i na gwesty nac un annedd arall yn y dref—gofelid am folltio pob drws, ond drws y carcbíirdy, yn eu herbyn—ond pan y mae y cryf arfog yn rhodio yn rhydd yn ein gwlad, ac yn cyfiawni pob math o ddifrod ar feddiannau abywydau dynion— y mae llawer, a wyddant hyn am dano, a'u derbyniant eí i'w tai, ac felly a ddygir yn gaeth ganddo wrth ei ewyllys. Ymddengys i mi y gelìid tynu fel casgliad iìat- tiriol oddiwrth y testyn, nad all Satan ddyfod i mewn trwy drais, ond fod yn ddichonadwy i'r Cristion gwanaf wrthwynebu yn llwyddian- nus ei gynlluniau ef, os cymer ato holl arfog- aeth Duw. îfid rhaid iddo ond cyfodi cleddyf yr Ysbiyd, yr hwn yw Gair Düw, yn ei erbyn, na ffy oddiwrtho yn ebrwydd. Nid gwneyd rhuthrgyrch ar amddiffynfâu dynion y bydd efe i weithio ei ffordd iddynt, ond defnyddio brad- gynlluniau swynol o'r bron yn ddieithriad, ac yn hyn y gwelir ei fawr gyfrwysdra, a chyfaddas- rwydd ei dactics—oblegid pe b'ai yn myn'd ati i wneyd rhyw arddangosiad mawr o'i allu mewn gwarchaedigaeth—gwyr y cyffroai hyny y rhai yr ymosodai arnynt, ac y cynhyrfai hwynt í ymdrechu yn annghyffredin mewn hunan-amddiffỳníad, yr hyn a'i gwnai yn an- mhosibl iddo Twyddo yn ei amcanion gyda golwg arnynt; oblegid y mae y Creawdwr mawr wedi gwneyd y fynwes ddynol yn fath o impregnable fortress, os dewisai ei chadw felly, ac wedi gosod angel gwyliedig i warchae pob un o'r mynedfâu iddi : a thyna 'ei orchym- yn i bob un o'r cyfryw: "J« roddioch h i ddi- afol" fel pe dywedai, Byddwch wyliadwrus pwy a ollyngoch i mewn—edrychwch yn fanwl pwy a fydd wedi arwyddnodi trwydded y rhai a ddeuant atoch i geisio: derbyniad; oblegid y mae llawer o elynio» yn gwylio yn Ilechwr- aidd o'cli amgylch, ac,- efallai, y deuant atoch dan false colors, a chyda gau ymhoniadau. Ond na roddwch le iddynt, onide chwi a dynwch arnoch eicb hunain ddinystr baan. Cyfeirier yn benaf 'yma, efallai, at yr hyn a grybwyllir yn yr' adnod flaenorol, " Digiwch ac na phechwch, ac na fachluded yr haul ar eich digofaint chwi." Peidiwch a rhoddi i fyny i gymhelliadau a themtasiynau Satan, yr hwn, yn ddiau, a wna ei oraf i genedlu yn eich mynwesau feddyliau cul, a theim- ladau llidiog tuag at eich brodyr a'ch chwior- ydd crefyddol. Mae y diafol yn hynod o brysur gyda dynion pan fyddont wedi tramgwyddo, a thrwy ryw foddion, os geill, arweinia hwynt i bechod a phrofedigaeth y pryd hyny, a'r ffordd fwyaf efí^eithiol i ochelyd ei ddichellion yw llywodraethu ein tymher, ac attal digofainff' sydyn i gyfodi ynom. Ni phecha neb wrth gadw ei nwydau tan awdurdod, ac nis gall neb fod yn ddiogel am fynyd os rhydd y rhaff iddynt. Am hyny, "ÎTaroddwch le i ddiafol." Sylwîî ak natue a helaethdee y gwa- haeddiad. 1. 2Ja roddwch le iddo yn y galon. Oblegid os Iletyir y gelyn yno, nid hir y bydd cyn cy- meryd meddiant o'r holl ddyn. Mor gynted ag y gesyd ef ei orsedd i fyny yn y fynwes, darostynga yr enaid, a phob cynneddf a berth- yn iddo, yn nghyd a'r corff a'i holl aelodau, yn ebrwydd iddo ei hun. Try y galon, yr hon a fwriadwyd fel teml i Ysbryd Duw i drigo yn- ddi, yn nythîe i feddyliau ofer, dychymygion