Skip to main content

Y CENHADWR AMEIUCAMIDD. Oyf. 18, RniF. 8. AWST, 1857. Ehif. oll 212. BncljìrraitljoîratDl. FY MERGH ELLEN. CoFIANT BYR AM MrS. ElLEN JoNES, PEIOD Mr. Zephaniah Jones o Morrisville, E. N., a meroii y Paroh. Morris Roberts o Eemsen. Mit. GoL.,---Fel breuddwyd wrth ddihnuo un ydyw y meddwl a*m meddianna yn fynych am f'y anwyl deulu, pa rai oeddyut bedair blynedd yu ol i gyd yn fyw, ac oll yn iach oddieithr fy anwyl wraig oedd y pryd hyny yn afiacb, ond yn fyw ac yu siriol iawn gyda ni. Am dros ugain mlynedd cyn hyny buom yti deuln cyfan a'r *plant yn gyíT- rediu o'u hamgylch, a sain cân a moliaut brou yn wastad yn eirì lŷ, fel tyrfa yn cadw gwyl. Ond 0! y cyi'uewidiaJau sydd wedi cymeryd lle. Gwelodd ein Tad nel'ol yrì dda i redeg arnom fel cawr â " rhwygiad ar rwygiad." Yn gyntaf collasom Mrs. Roberts, fy anwyl wraig a'u liauwyl fám. Ychydig fisoedd wedi hyny claddasom Morris Henry, plentyn 10 mis oed i Eìlen a Zeph- aniah Jones; y rhosyn hawddgar hwuw a wywodd dau law angau oer, ac a roddwyd i orwedd yn öchif ei nain. Ychydig fisoedd ar ol hyny bu farw eiu merch Margaret Everett a'i baban bychan, a gorweddant yn yr un bedd yr ochr arall i'w mam. Ac yn mis Mawrth diweddaf bu farw ein hanwyl lerch Ellen a chìaddwyd hithau yn ochrei hanwyl blentyn. Ac felly mae yno bump o ran eu gwedd- illion marwol yn gorwedd yn dawel yn y bedd. Pau feddyliom am danyut, mor heiui, iachus ä siriol yr ymrodient yn ein plith, ar hyd ein ìieol- ydd, y llanwent eu lleoedd yn eiu capelydd a'u lieisiau a beraidd seinient yn eiu cynulleidfaoedd, eu presenoldeb a ioneut eiti cymdeiihasau oü, a byddem lle y byddent " fel tyrfa yn cadw gwyl." Oud yn awr nid ydytrt i*w gweled na'u cly wed 'yn un lle daearol. Ond y mae genym grediniaelh gref eu bod heddyw yn nghyd yn rhodio beolydd Caersalem yn iachacb, hawddgarach, a siriolach eu gwedd nag y gwelwyd hwyut yma erioed. Ac yn seinio sain Hosanna, Dechreu antlìem pen Calfaria. A dylai hyn fod (ac y mae i raddau), yn ddigon i beri ini sychu pob dagrau o wylo at* eu hol, ac yn Ue wylo y dylem lawenhau yu y gobaith sydd genymî ac ymbarotoi i fyned ar eu hol, " Oanys yn yr awr ui tbybiom y daw " yr alwad eto. Dy- 27 munem i*r cyfnewidiadau a'n cyfarfu fod dan fendith i'n parotoi ni i gyfarfod a'r eyfnewidiadau sydd yu ein haros eto, a bydded i deuluoedd sydd yn awr fel y buom ninau, i gotío mai fel yr ydym ni y byddant hwylhau. Ac yn awryn gymaint a bod ychydig Gofîant am y lleill o'm lianwyl (íeulu wedi cael ymddang- os yn eich cyhoeddiad etodwiw, gwn y caniatewch i ychýdig liuellau o Gofiant am fy anwyl ferch Ellen i ymdílaugos yuddo hefyd. Ein hail ferch ydoedd, ganwyd hi yn Mehefin, 1824, a bu farw yr 22 o fis Mawrth, 1856, ac felly yr ydoedd ei hoed yn 32 ml., 9 mis a rhai dyddiau. Yr oedd yn un o'r mercbed mwyaf bywiog, siriol a llawen yn ei hoes; pan yn b'entyn'yr oedd yu ufudd, siriol, boddlon a gonest; pan yn ferch ieuane yr ydoèdd yn ei holl ymddygi idau yii hardd a gweddaidd a mwyaf gofalusam eiihad a'i mam, a'i theulu lle bynag y byddai. G'weithiodd lawer i helpu ei thad a?i mam pan yr oeddynt dan friich trwm o lafur a gofálon y byd yma. Fan oddicartref yn Uiica a New York lle y buodd amryw tiynyddoedd, cyd-gyfVanai â'i mam a'i chwiorydd fyddai gartref o'r cwbl a fyddai ganddi. Ymunodd â chreí'ydd yn y diwygiad mawr yn Steuben yn y fi. 1838; daelh yn mlaen yn llaw y Parch. Wm. D. Williams, er dangosei dymuniad i ymofyn am grefydd. Derbyniwyd bi yn Remsea gan ei thad. O'r pryd liyiiy liyd ddydd ei mar- wolaeth buodd yn aelod fFyddlon yn Eglwys Crist, yn Utica a New York amrai ílynyddoedd, a gallai y cyfeillion a'r gweinidogion oeddynt yno ar y pryd yu hawdd ddwyn eu tysliolaelh am daniyn ei fryddlondeb, sirioideb, a'i llafur gyda phob rhan o*r gwaith oedd yn perlhyn iddi hi. Yn yr Eglwya Gynulleidl'ao] Saes'nig yu MorrisvilJie yr ydoedd y ddwy flynedd ddiweddaf o'i by wyd, a tliystiolaeth y cyfeilliou hytiy am daui sydd yr un modd ; ac yr ydoedd eu caredigrwydd mawr iddi yn ei chys- tudd a'u dwfn alar yu ei marwolaeth yn brawf o'u mawr gariäd ati. Ymunodd mewn priodas â Mr. Zephaniah» Jones yn niwedd y flwyddyn 1851, yr hwn a fuodd iddi ynbriod flyddlon, tyner a cbaru- aidd ryfeddol, a mwyaf gof'alus oedd modd i fod. Yn yr ystyr byny buont fyw yn ddedwydd iawn gyda'u gilydd. Er nad ydoedd ef yn proffesu crefydd ei hun eto .bu bób amser ac yn mhob peth a allai efe, yn bob cymhorth a help iddi hi yn ei pherthynas a'i chrefydd. A diameu iddi hithau leuwi ei chymeriad fel Cristion yu ei holl ymddyg- ,., ■>