Skip to main content

ERICMAIDD. Cyf. 18, Eiiif. 6. MEHEFIN", 1857, ElIIF. OLL 210. ílloesol a (ürjrefgoool. Y DYLANWADAU DWYFOL. Titas 3 : 4, 5, 6, 7. " Eithr jian ymddangosodd daioni a charlad Duw ein Hachubwr tuag at ddyn, nid o weithredoedd cyfiawnder y rhai a wnaethom ni, eitbr yn o! ei drugaredd yr achubodd efe nyni, trwy olcbiad yr adetoedigaeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glàn; yr hwn a dy walltodd efe araom ni yn hel- aeth, trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr: fel, gwedi ein cyfiawnhau trwy ei ras ef, y'n gwnelid yu etií'- eddion yn ol gobaith bywyd tragywyddol." Mae Paul yn y blaen-destynau yn rlioddi cynghorion pellaeh i Titus pa fodd i ddwyn yn mlaen orchwylion pwysig y weinidogaeth, sef i adgoffau i'r Eglwys yn £!reta y pwys o ufudd-dod i'r Uywiawdwyr a'r Uywodraeth, mor hell ag y byddai hyny yn gyson ag eg- wyddorion y datguddîad dwyfol, adn. 1. Nid yw y grefydd Gristionogol yn tueddu i ben- rhyddid, ond yn gwneuthur dynion yn well dinasyddion a gwladyddion ; a'r rhai sydd yn gweithio allan egwyddorion ereíÿdd yn gyson yn eu bucheddau yn gyffredinoì, yw deiliaid rnwyaf anrhydeddas a defnyddiol pob llyw- odraeth. Anogaeth nerthol i hyn yw cofio pwy fuont, (adn. 3,) er darostwng balchder, a'u gwneyd yn wyliadwrus, er harddwch i grefydd, dad- wreiddio rhagfarn dynion yn ei herbyn, a thueddu eu meddwl i'w chofieidio. Mae'r testyn yn dangos yr achos o'r cyfnew- idiad a gymerodd le yn Oreta. Athrawiaeth y testyn yw dylanwadau yr Ýsbryd Glân yn achubiaeth eneidiau. I. Yn eu ffynonell wreiddiol, "daioni a char- iad, trugaredd a gras." II. Yn llwybr eu gweinyddiad, "golchiad yr adenedigaeth ac adnewyddiad yr Ysb.ryd Glân, K hwn a dywalltodd efe arnom ni yn helaeth," a'n " cyfiawnhau nì." III. Yn nghyfrwng eu gweinyddiad, "trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr." IV. Y dylanwadau dwyfol yn eu canlyniad- au dyfodol, "y'n gwneid yn etifeddion yn ol gobaith bywyd tragywyddol." I. Yn eu ffynonell wreiddiol, "daioni a chariad, trugaredd a gras." Mae yr egwydd- 20 orion hyn fel olwynion nerthol yn mheiriant mawr cadwedigaeth. Sylwaf 1. Fod cymwwnasgarwch difesur yn natur Jehofa, "Daioni." Mae daioni yn berffeith- rwydd gwTreiddiol, ac annerbyniol, megis na dderbyniodd ei fodolaeth, ni dderbyniodd dda- ioni ei fodolaeth oddiwrth neb. Mae'r holl ddaioni mewn creadigaeth, rhagluniaeth a iach- awdwriaeth yn dylifo o'i natur, megis ffrydiau o'r môr. Mae holl sylwedd a holl ragoriaethau bodolaeth ynddo, Salm 145: 7, 9. Ei holl ddaioni yw ei ogoniant, Exod. 33 : 19. 2. Fod Duw yn ymhyfrydu yn ngweinyddiad ei ddaioni, "a cnAEiAD." "Duw, carîad yw." 1 Ioan 4: 8. Ffrwd lifeiriol oddiwj-th ddaioni y w cariad. Eìd oedd dîin yn y gwrthrychau i haeddu nac i ddenu cariad; ond yn y gwrth- wyneb yr oedd ynddynt bob gwrthuni ac an- hawddgarwch, " gelynion mewn meddwl trwy weithredoedd drwg." Deüt. 7: 7, 8; Hos. 14: 4: Ehuf. 5: 8, 9, 10. Mae yn llonyddu yn ei gariad, Sephan. 3:17. Mae hwn yn fawr gar- iad, fel Duw ei hun, Eph. 2:5; Ioan 15:13; 1 Ioan 3:1. Yn ei natur yn anghyfnewidiol a thragywyddoh Ehuf. 8: 3'.). 3. Fod yr hyfrydwch hwn yn gwTeithredu mewn tosturi at ddeiliaid mewn trueni. " Yn ol ei deugaeedd yr acliubodd efe ni." Priod- ola Jehofa y briodoledd hon iddo ei hun gydag enwogrwydd neillduol, " Y Duw trugarog a gras-lawn," Exod. 34: 6. Mae tuedd ei natur i dosturio. " Trngarog a thosturiol iawn y w ein Duw ni; mae yn hoff ganddo drugaredd," Mica 7: 18. Mae holl weithredoedd trugaredd yn berffaith gyson a'r holl berffeithderau eraill, Salm 95 : 5. Trugaredd yw dadl troseddwi* mewn gweddi ara faddeuant, Salm 5 : 1. Mae yn gyfoethog a helaeth o drugaredd, Salm 103 : 8; Eph. 2: 4. Darfuasai am danom heb hon, Galar. 3 : 22, 23. 4. Sylwaf fod daionî, cariad, a thrugaredd, yn gweithredu yn Uwybr penarglwyddiaeth a oeas. Wrth "ras " yma y deallir anrheg heb ei haeddu, ac yn yr ystyr hyn y deallir ef amlaf yn y datguddiad dwyfol, Ehuf. 4: 16; Eph. 2: 8, 9; 2 Tim. 1: 9. Gras yw gwreiddyn tragy- wyddol a sylfaen iachawdwriaeth, a gweinydd-