Skip to main content

ftljagfijr, 1830. "BOD Ylí ENATD HEB WYBODAETH XID YW DDA." sÿî^' ' ...... ?» ^ CP.EFYDDOL. ; Hanosyn am Jenny Lind,—Rhvddhad OaeẀipn. , \0& y, y, v . 0 qri —Marwolaeth ddirboenns,—Defhvdd Bara,—Y <^È?vjw Darhtliar Matt. 5: ., ..... .............. Jbi ? Caeth ar Rhvdd vn Carolina Ddeheuol,—ÜVdâ- '■- ■-'; MyfyrdodarddyoddefiadauaMarwolaethCnst.. 36 > Yggol yQ canada,-Morfilod,-Omn,buses ar Adenedigaeth, .............................. 36o heôlvdd Caerefmsr Newvdd, - Priodi dwv . (^i:^ Dyircynacarolycwymp..................... 36o; wra>,-nar£ranfvddiad Trvdodd Fodrwv i'r - <%|Mì ANIANYDDOL. < Blaned Sadwrn,—Ariàndv Lloegr,—Yr Eis- <^~%?î YDdaear...........'.......................... 306 < teddfod nesaf.............'...................380 <p|ff|> T < Y ffasiwn vn cvfnewid,—Diolchsrarwch,—Texas, Í'„M!«MÍ JlA>h.&l JJUUL.. ^ —Dyledion 'Gwladol,—Pá beth a wna y gen- ' <|||J||? Yr Aifrr, yr Aifftiaid a'u hynodion............... 367 ; ethod ? — Washington. — Parotoi i ymfite— S?llÌ\ÌÌÌẅ ' T s Neeeswr o Dwrci,—Cofiadwy,—Cyfansoddiad ^w/:*yi AMMWiUL. < Newyd.î Miohisran. — Posrsẃyddtann,—Mercîi ' fèî .'I-i Araoth ar v Gvm. Gen. Gar. Am................ 30' i yn Presrerha.-=-Cỳlchdaith Jenny Lind,—Col'sro- <^^^^> Yr Iaith Gvmraeg vn America................. 309 lofn y Wladwria.Mh i Washiuerton,—Tàn yn ' [ Ì^^Wjfe Golwsr ar Dalaethaù Barbary................... 370 5 San Francisco,—Panama.—Gweithred o Gar- <ís&)fëÌfef> Dvfod yn mlaeh yn y Byd...................... 371 s edierwydd yn cael ei clíofio,—Cludiad y Llyth- ■ >)gg>g|f< > yrerod o New York i Albany.................. 3?1 fèS^i DADLEL'OL. \ Ganwyd...................'................... 381 Í«||S Svlw ar Atebiad E............................. 372 Priodẁyd,—Bu farw........................... 382 \^já%m\ Huuaniaeth Persouol,......................... 372 ; Marwolaethan o'r Colera yn Pomeroy, 0......... 383 >C^<3§SÍ BARDDONOL. NEWYDDION CALIFFORNIA. ,,„,,„ r, ., tm o-f, : Dyfyniadaa o Lythyr o Califfomia............... 383 SS Marwolneth v Bardd R. ap Gwilym Ddu,....... .>,.,-- Gwel y Meddwyn !............................ 373 l y CRONICL CENADOL. Can'mlynédd vnmlaen........................ 373 , . . -,-, ■ , ,]' i) i) i i~i " Aftnca Orllewino............................. 384 <'>!•'-- Ar Farwolaetn R. Pusrh...................... ■"■> ,. zz id£pi Ar Farwolaeth W. a R. Davies................ 374 <-ll«ia......................................... -*8o S^^í HANESIAETH GARTREFOL. p , . _ HANESIAETH DRAMOR. o^J 5 Prydam Fawr................................. 385 ^Sf^äjT Adolygiad ar Ddeddf y Ffoedigion.............. 37 í \ Rhufain,—Ffraiuc,—Hesse Cassel.............. 385 <;tÿ'rí Gwrthgaethiwed.............................. 370 ! Cymru. í;w) AilGyfarfod................................ 370 ! Cvm,ieithas v Biblau vn Ffestinio.............. 385 Gyfartod trimisohyn Palmyra................... J,b ; Gweinwno," Llacharn, -Pont-rhvdfeudigaid, - Y Gorhfiant yn amamia.... .................. 3. , ; Haüe • -.iaros _„arw drwv smocio,-Rhos- Hanes Parhad Taith O. Baxter................. ■>.. ;- Hanerchrue-oe-.- Abeiwstwyt'h, -Llanberis, - • gflS Dirwestyn Remsen,.. ...................... .>.. j garon a LÌ'a.itìhangel.-Sammah.—Sel heb wv- Cofiant Mrs. Jane Watluns..................... 3,s ; boiJaeth,_Tan yn Mharc Madryn,..........*.. 386 Ysgol Bprtreawl Easton, Pa.....................:«J ; Pwnbeii—P^iheli,—Bancor,................. 387 ^m^ NewydddairOdyddmn....................... 3.9 ; Mavwolaethaa,..........7.................... 387 &á$M Anrhfeg 1 Gyjni'o............................... o.SJ ; Terfyniad yr Etholiad vh v Dalaeth hon......... 379 ; PERORIAETH. ì$È?é Myn'cd a'uCrefydd gy'da Ìiwy,................. 379 \ Euphrates,................................... 388 ' Ucniöcn, 3í. ]}.: ARGRAFFWYD GAN LEWIS EYERETT. «? è <? * ŷ <> * .....ẅm ^=î