Skip to main content

t/ *A CREFYDDOL. Rhoddiad y gyfraith,.......................... 297 Myfyrdod ar ddyoddefiadau a marwolaeth Crist,. 298 Rhodio yn weddus,............................ 300 Caff'ed eich cydymdeimlad fvned allan,.........301 Y Bibl yn air Dnw,........................... 302 Yrunig Lyfr ar fin marw,...................... 302 Golwg ar dragywyddoldeb oddiar wely cystudd, 302 Dedwyddwch yr enaid,----.................... 303 Ehediadau y meddwl i Fynydd Calfaria,........ 303 HANESYDDOL. Yr .Aifft a'r Aifftiaid,...................,...... 303 ENWOGION CYMRü. Brau Fendigaid,.............................. 3|4 AMRYWIOL. Ar ddvn,..................................... 305 Y Plaîiedau................................... 307 YBlodeuyn,.................................. 307 Pa fodd i addysgm ieuenctid,................... 303 Gonestrwvdd rheithwyr,....................... 308 Trioedd y Cymro,............................. 309 Darnau detholedig,............................ 309 BARDDONOL. Cywydd ar esgyniad Crist,..................... 310 Ar ddyfodiad y colera.......................... 310 Peuillion galarnadol,........-.................. 311 l'r Dethohdd,................................ 311 Crefydd,.....1............................... 311 HANESIÀETH GARTREFOL. Anerchiad at Gymry America,................. 312 Urddiady Parch. J. M. Pryse.................. 312 Ffurfiad eglwys ger Berlin, Wis.,.............. 312 Cymanfa Oneida,............................. 313 Colofn Goffadwriaethol Washington............. 314 Cyfarfod Biblau Palmyr»,...................... 314 Y Gymdeithas Fiblai'dd Gymreig Pittsburgh,.. 314 Agoriad Capel NepRydd y Ẁesleyaid yu Utica,. 314 Cyfarfod gwrthgaeîííiwo],...................... 315 Cofiant Mrs. Sarah Watkin,................... 315 Hanes byr taitb oymweliad &c,...............316 Gorlifiant digyffelyb y Schuylk.il,............... 317 Dinas Milwaukee,............................317 Gweithrediadau y Gynghorfa,.................. 3V8 Jeany Lind, Eos Sweden, .T__................318 Marwolaethau yn Cincinnati,—Cynydd Ohio,— Braeniad y cloron,—Dyn defnyddiol,—Deddf ryf- edd,—y Chineaid yn Califfbrnia,—Tanaa yn Providence,—Poblogaeth Ohio,......%........318 Argraffiad newydd o'r Bibl,—Barn y Pabyddion am \rsgoHon rhẅidion,—Teilwng o efelychiad,— Pentre' heb Rum-fasnachdy,—Da iawn,....... 319 Ganwyd,..................................... 319 Priodwyd,....................................319 Bu farẁ,..................................... 319 NEWYDDION CALIFFORNIA. Yr ymfudiad dros y tir,—Terfysg arswydus yn Sac- ramento.................................... 321 Diweddarach,—y cloddfeydd yn cynyrchu yn dda, 32-2 HANESIAETH DRAMOR. Lloegr,......................."•.....________... 322 Y Gymanfa Fawr Heddwch yn Fr,Eiikfort,..,... 322 Diwygiad yn Tahifi,.......................___■ 325 Cymru. r Llythyr o Gymru,............................. 325 Cymanfa sir Gaernarfon,....................... 326 Cymanfa Mon,................................ 326 Cymanfa y Bermo,............................ 326 Sefydliad yn Rehohoth, Brynmawr,............ 327 Sef'ydliadyn Philadelphia, ger Caerfyrddin,.....327 Urddiad yn Horeb,............................ 327 Cyfarfod daucan'-mlw^yddol Pencader,..........327 Wern.—Mrs. Stamp,.."........................ 327 Ystorm o daranau arswydus yn Trawsfynydd,— Towyn, Meirion,—Porthmadog,—Wrexham,.. 328 Marwolaethau,................................ 328 Towyn Meirion,—Caergjbi, — Twrmaen,—Parad- wys fechan, gerllaw Ystalyfera, — Tenby, — Pothmadog,—Ẃrexham,—Cylchwyl Ddirwest- • ol Penygroes, Llanllyfni,—Marwoläeth y Parch. D. Jones, Caerphili,___ar y 3ydd tu dj$l, o'rclaicç. INewspaper potiage only; scepage 4 of cover-]