Skip to main content

■ vl„c «1 wünui 'iä wm ,,ä ''SI tp 'yuùi Il!a* \;iij wvj48p3|' • 05orpl)cnaf, 1S50. "BOD YR ENAID HKB WYBODAETH Nlö YW DDA. ẄNWYSIAD. BY'WGRAFFYDDOL. James Owen.................................. CREFYDDOL. Sylwadau ar Matt. 5: 17,...................... YrHaint,..................................... Gofitliau y fuchedd hon,............"............ Cyngjior i wylwyr Sîon,.................,___ _.. DOSBARTH Y PLANT. Tywyll-leoedd y ddaear........................ AMRYWIOL. Cym. Fib. swydd Berks, Mass.,................ Baxter wedi eoTli y ííbrdd,..................... Gofyniad,....................................•. BABDDON.OL. Yr Anr,...................................... Peniilion i*r Diogyn,........................... Dyfyniadau o Awdl y Greadigaetli..............» HANESIAETH G A RTRE F 01 -. Cymanfa Ohio,................................ Cymanfa Wisconsin,.......................... Cydnabyddiaeçh,.-............................. Cym. Fib. Jackson :i Gallia, 0.................. Coliant Mrs.ílannah Williatns,............... Marwolaeth alarus drwy foddi,..............•___ D.amwain alaetbus,—Tarawiad Mellten,........ Trychineb alaethus ar Lyn Erie,............... Gweitbrediadau y Gyngborfa................... Yr y oiosodiad ar Cuba,........................ Yr Huugariatd yn ý Gorllewin,................. Y dVfr-drydanawl Oleuni,..................... Newyddion o Galiffonua hyd Mni laf,........... Mexico Newydd,............................. Urbana,—Arwertbiail mawro gaetbion.—Dr. Dick —Barbareidd-dra,—Yr ytufudiaeth i lowa,----- 201 20G 208 211 213 21 5 216 217 219 •200 220 220 221 221 •201 003 003 • Melinau gwenitb yn Oswego,—Y Planigion Tè yn C. Dd.,— Caethîong wedi ei chymeryd,- Gwlân Michigan,—Ffrwytliydd coed yn helaeth, •—Y cnwd Gweuitb yn Missíssíppi, — .,.......223 • Cnydau y Gorllewui,—Y Frech-wen,—Yr Uofrudd Webster,—Tùn mawr yn Montreal,—Y drwy- dded yn Chicago,—Comed yn weledig,—Cladd- fa fawr,—Marw yn y pulpid,—Y fasnach fedd- wol yn Milwaukee,.........................224 Ganwyd,—Priodwyd,—B u farw,............... 224 Y CRO^ICL CENADOL. Madagascar................................... 226 Deheudi? Afirica.............................. 227 HANESIAETH DRAMOR. Prydain Fawí,........•....................... 227 Awstria,....................................; 227 Lloegr, Groeg a Fliainc,—Senedd Erfurt,....... 227 Rbufain,—Prwsia,............................ 228 Marwolaeth Ymherawdwr China,.............. 228 Cymrc. Cyfarfod trimisol Morganwg,.............v v ^~® Cyfarfod blynyddol y Wesleyaid yn Llangollen,. 228 Cymanfa yr Annibynwyr yn Liundain,.........229 > Towyn,—Merthyr,—Gwairh Haiarn a Glo Blaeu- afon,—Bangor,—Carneddi ger Bethesda,—Cen- adaeth dramor y Wesleyaid—Penmorfa,—Aber- ,dare,— Aberafon, — Merthyr,................. 529 Caerdydd,— Aberayroa,—Talsarn,— Pont Britan; uia, — Caernarfon, — Treffynon, — Caerdydd, — Bheilffordd Dowlais, —Rhuthin, — Llanrwst,— î^ Llangeinwen, Môn,—Newbwrcb, Mon,—Towyn,230 ; Bethesda,—Rhosllanerchrugog,— Narbertb,.....231 ; Marwolaethau,.............................. 231 PERORIAETH. ; Chorus—Haleluìa i Blant yr Ysgol Sabbothol,... 232 Rîmscn, 3í. ö.: ARGBAFFWYD GAN LEWIS EYERETT. 4 U i 4 ^ i ý í i í 4 é t*l«É«ÍÌLÍl Ì t À 't * * * ì -è * * á à &À t t t * t $ & * t '"<0-O" •■O-O' <3 0 <oo ÌMewspaper -postagc on 1y; seepaì e 2 of cover.] '•* 4. è • 4